Kurumsal Akademik Arşiv

İstanbul Bilim Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Bilim Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur. İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor vb. akademik çıktıları içerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Ündar, Akif; Bakır, İhsan; Haydin, Sertaç; Erek, Ersin; Ödemiş, Ender; Yivli, Perhan; Ağırbaşlı, Mehmet; Alkan-Bozkaya, Tijen; Türköz, Ayda; Türköz, Rıza; Şaşmazel, Ahmet; Karaci, Ali Rıza; Çiçek, Ali Ekber; Yalçınbaş, Yusuf K.; Akçevin, Atıf; Sarıoğlu, Tayyar (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği / Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 2012)
  Bu makaleyi yazmamızdaki amacımız: Ülkemizde doğuştan kalp cerrahisinin iyileştirilmesi ve çeşitli nedenlerle açık kalp ameliyatı olamayan binlerce hastanın tedavi edilebilmesi için kısa ve uzun vadede yapılabilecek ...
 • İnan, Neşe; Demirel, Aslıhan; Kabakoğlu Ünsur, Emel; Görmüş, Uzay; Sönmez, Emine; Tabak, Fehmi; Arısoy, Ayşe (Galenos Yayınevi, 2014)
  Objectives: Hepatitis B virus (HBV) infection is a major global public health problem. Determination of serum markers is crucial for rapid screening and clinical diagnosis of HBV infection. The detection of hepatitis B ...
 • Babacan, Figen; Işık, Birgül; Bingöl, Banu (Galenos Yayınevi/Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 2011)
  Objective: To investigate serum paraoxonase (PON1) activity, serum calcium, and lipid profiles in pre-eclampsia. Material and methods: Serum PON1 activity, calcium, and lipid profiles were measured in a cohort of 45 women ...
 • Onan, Burak; Öz, Kürşad; Onan, İsmihan Selen (Türk Kardiyoloji Derneği, 2010)
  Baroreflex failure syndrome is a rare disorder seen after bilateral carotid body tumor resection. Iatrogenic injuries to the baroreceptor reflex arc cause fluctuations in blood pressure with hypertensive attacks or hypotensive ...
 • Evren, Cenk; Çınar, Fikret (Bayçınar Tıbbi Yayıncılık/ İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği, 2015)
  Amaç: Bu çalışmada tıkayıcı uyku apne sendromu ve basit horlama hastalarında nazal mukosiliyer klirens zamanı karşılaştırıldı. Yöntemler: Ekim 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında kliniğimize horlama yakınması ile başvuran ...

View more