Kurumsal Akademik Arşiv

İstanbul Bilim Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Bilim Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur. İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor vb. akademik çıktıları içerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Erdem, Semiha; Bayrak, Burcu; Uğur, Mehmet Can; Orman, Mehmet; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Kliniğimizde takip edilen tip 2 diyabetes mellitus (DM) tanılı hastaların yaşam tarzları, önerilen değişiklikler ve hastaların bu önerilere uyumu araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma ...
 • Erkul, Bengü; Avcıoğlu, Banu Yılmaz; Ersan, Sibel; Akay, Seval; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Skleroderma, birçok organda kollajen ve bağ dokusu birikimi ile karakterize, sistemik otoimmün bir hastalıktır, trombotik mikroanjiyopatiye neden olabilir. Sklerodermanın majör komplikasyonlarından biri nefrolojik bir acil ...
 • Kılıç, Kubilay Doğan; Çavuşoğlu, Türker; Yiğittürk, Gürkan; Erbaş, Oytun; Çetin, Emel Öykü; Uyanıkgil, Yiğit (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada bir hayvan modelinde deltametrinin toksisitenin testis histolojisi üzerindeki etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Ağırlıkları 200-220 gram olan toplam 36 yetişkin erkek Sprague-Dawley albino ...
 • Özçeker, Okan; Ateş, Utku (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Primer immün yetmezlikler (PİY), immün sistemle ilgili enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonlara yatkınlığın arttığı bağışıklık sistemindeki kalıtsal hastalıklardır. Hastaların büyük çoğunluğuna çocukluk yaş grubunda ...
 • Çelik, Ferit; Dana, Kübra Urhan; Özkan, Oğuzcan; Dana, Fatih; Şimşir, Ilgın Yıldırım; Saygılı, L. Füsun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Fahr sendromunun etyolojisi kesin olarak bilinmemektir. Bu sendroma hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm veya hiperparatiroidizm neden olabilir. Fahr sendromu serebellum, talamus ve bazal gangliyonlarda kalsiyum ve ...

View more