Kurumsal Akademik Arşiv

İstanbul Bilim Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, İstanbul Bilim Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere 2014 yılında kurulmuştur. İstanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor vb. akademik çıktıları içerir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.