DSpace Repository

İstanbul Bilim Üniversitesi Makale Koleksiyonu

İstanbul Bilim Üniversitesi Makale Koleksiyonu

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Akın, Semiha; Güngör, İlkay; Mendi, Başak; Şahin, Nurdan; Bizat, Esra; Durna, Zehra (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 2007)
  Amaç: Hemşireler birey ve toplumun sağlık gereksinimlerinin saptanması, bakım gereksinimlerinin planlanması ve uygulanmasında önemli rollere sahiptir. Tüm lisans programlarında, sorun çözme eğitiminin, öğrencilerin başa ...
 • Akın, Semiha; Horasan, Emel (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 2008)
  Venöz tromboembolizm toplum sağlığını etkileyen majör sağlık sorunlarından birisidir. Venöz tromboembolizmin erken tanısı hastaların risk faktörleri yönünden yakından değerlendirilmesi ile kolaylaşacaktır. Çoğunlukla ...
 • Sanlı, Şükrü; Sasani, Hadi; Darıcı, Eray; Bakır, Barış (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2015)
  Acute appendicitis is one of the more common surgical emergencies, and it is one of the most common causes of acute abdominal pain. Intestinal lipomatosis is a rare condition particularly the isolated form of lipomatosis ...
 • Türkoğlu, Recai; Kıyat-Atamer, Aslı; Tüzün, Erdem; Akman-Demir, Gülşen (Aves Yayıncılık, 2012)
  Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory, demyelinating disease that affects the spinal cord and optic nerves and is associated with aquaporin- 4 antibodies (Aqp-4 Ab). NMO patients might occasionally present with ...
 • Şen Oran, Ebru; Mecit, Nesimi; Calay, Zerrin; İğdem, Şefik; Soybir, Gürsel (Aves Yayıncılık/ Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, 2010)
  İntrakistik papiller karsinom memenin nadir görülen bir tümörüdür ve duktal karsinomdan daha iyi prognozludur. Elli yaşında kadın hasta sol memesinde kitle fark etmesi üzerine doktora başvurdu. Ultrasonografide 2,5 cm ...
 • Çetinaslan Türkmen, İlknur; Başsüllü, Nuray; Bingöl, Banu; Bülbül Doğusoy, Gülen; Arıcı, Sema (Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2013)
  Objective: One of the problems encountered when assessing cervical precancerous lesions is intra- and interobserver variability. The aim of this study was to determine the degree of interobserver variation in conventional ...
 • Yılmaz, Ercan; Erdem, Ahmet; Biril, Aydan; Bozdayı, Gülendam; Bingöl, Banu; Doğan, Bora; Bozkurt, Nuray (Galenos Yayınevi/Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 2008)
  Amaç: Tubal faktör etyopatogenezinde sorumlu tutulan C. Trahomatis sıklığının Türk infertil populasyonunda endoservikal sürüntüden PCR yöntemi ile değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın ...
 • Kantarcı, Abdulmecit; Subaşı, Irmak Durur; Aydınlı, Bülent; Duran, Cihan; Doğanay, Selim; Polat, K. Yalçın; Kantarcı, Ragibe; Oğul, Hayri; Atamanalp, S. Selçuk (TUBİTAK, 2009)
  Aim: To report our experience with gadolinium enhanced computed tomography angiography (Gd-CTA) for end-stage liver disease patients who are candidates for liver transplantation as an alternative to iodinated contrast ...
 • Mendi, Başak; Mendi, Onur (Yaşar Üniversitesi, 2015)
  The purpose of this study was to translate the e-lifestyle scale developed by Yu (2011) into Turkish and to evaluate the validity of the scale. A sample of 405 participants were enrolled in this study. Data were collected ...
 • Aydın Kurna, Sevda; Demir, Mustafa; Altun, Ahmet; Şengör, Tomris (Galenos Yayınevi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmada farklı iki stabilizasyon sistemine sahip asferik Balafilcon A ve sferik Senofilcon A torik lenslerinin görme kalitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kliniğimiz ...
 • İğdem, Şefik; Alço, Gül; Ercan, Tülay; Akpınar, Haluk; Turkan, Sedat; Okkan, Sait (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 2009)
  Amaç: Lokalize prostat kanseri olgularında uygulanan görüntü rehberliğinde yoğunluk ayarlı radyoterapinin (YART) dozimetrik ölçütlerini ve erken dönem akut yan etkilerini araştırmak amacıyla ilk 100 olgunun dosyaları ...
 • Bağhaki, Sema; Soybir, Gürsel Remzi; Soran, Atilla (Aves Yayıncılık, 2014)
  American Society of Health-Sytem Pharmacists (ASHP), “Best Practices for Hospital & Health-System Pharmacy: Position and Guidance Documents of ASHP” isimli kitabın 2012/2013 basımını Bruce Hawkins editörlüğünde yayınladı. ...
 • Krespi Boothby, Margörit Rita; Hill, Jonathan; Holcombe, Christopher; Clark, Louise; Fisher, Jean; Salmon, Peter (Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, 2010)
  Amaç: Doktor ve hemşirelerin, meme kanseri hastalarına hastalığın getirdiği güçlüklerle başa çıkabilmelerinde yardım edebilmeleri için, bu hastalardaki psikolojik problemlerin ileriye yönelik (proaktif) olarak belirlenmesi ...
 • Demirel, Aslıhan; Özaras, Reşat; Hakko, Elif; Mete, Bilgül; Yemişen, Mücahit; Mert, Ali; Öztürk, Recep; Tabak, Fehmi (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013)
  Toksoplazma ensefaliti, genellikle ilerlemiş immün yetersizliği olan hastalarda, radyolojik olarak çepersel kontrast tutan beyin lezyonlarının varlığında ayırıcı tanıda ilk sıradadır. Bu makalede, toksoplazma ensefaliti ...
 • Akın, Semiha; Taşköprü, İlhan; Özdilli, Kürşat; Yeşiltepe, Gülay; Öztürk, Bihter; Durna, Zehra (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 2010)
  Amaç: Araştırma hemodiyaliz tedavisi gören hastaların fonksiyonel performans durumu, hemodiyaliz tedavisi ile ilişkili stres düzeyinin ve yaşam kalitesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş tanımlayıcı nitelikte bir ...
 • Özdemir Özkan, Nebahat; Akın, Semiha; Durna, Zehra (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 2015)
  Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin liderlik davranışları ve motivasyon düzeylerini değerlendirmek, hemşirelik öğrencilerinin liderlik davranışları ve motivasyon düzeyleri ile ilişkili faktörleri belirlemek amacı ...
 • Arslan Özkan, Hediye; Akduran, Funda (Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 2014)
  Paradigma, Fransızca “paradigme” kelimesinden gelir. Türk dil kurumu sözlüğü anlam karşılığı; "Değerler dizisi" olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifade ile paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında ...
 • Şengül, Alper; Artunay, Özgür; Türkseven Kumral, Esra; Rasier, Rıfat; Erçalık, Yeşim; Tükenmez Dikmen, Nejla; Savran Elibol, Emine; Sevim, Şahin (Gazi Göz Vakfı, 2014)
  Sağ gözünde iki haftadır devam eden az görme şikayeti bulunan 15 yaşında erkek hasta kliniğimize başvurdu. Hastaya başka bir merkezde herediter makülopati tanısı konulduğu öğrenildi. Sağ gözünün görmesi 2/10 olan hastaya ...
 • Camcı, Cemallettin; Kırkıl, Cüneyt; Erola, Fatih; Aygen, Erhan; Doğru, Osman; Ayten, Refik (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmada Hylan GF-20 ve metil-prednizolonun laparotomi yapılan ratlarda yapışıklık oluşması üzerine etki gösterip göstermeyeceklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kırk adet rat 4 gruba ayrılıp ...
 • Şenköylü, Alpaslan; Alanay, Ahmet; Zinnuroğlu, Murat; Deveci, Mehmet Ali; Altun, Necdet (Türk Omurga Derneği, 2011)
  Akondroplazi, otozomal dominant geçiş gösteren en sık görülen kemik displazisi tipidir. Gelişimsel kanal darlığına ek olarak torakolomber kifozun görüldüğü hastalarda, ağır spinal stenoz bulguları oluşabilir. Bu çalışmanın ...

View more