DSpace Repository

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Atasoy, Özüm Büke; Erbaş, Oytun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Melatonin uzun zamandan beri bilinen pineal bez hormunudur. Temel olarak immün modülatuvar, gün içi ve mevsimsel ritmi ayarlayıcı, uyku düzenleyici etkileri vardır. Tüm vücutta yaygın melatonin reseptörleri bulunmaktadır. ...
 • Yegin, Yakup; Çelik, Mustafa; Şimşek, Baver Maşallah; Yazıcı, Zahide Mine; Kahraman, Zehra Sibel; Kayhan, Fatma Tülin (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Kemodektoma olarak da bilinen karotis cisim tümörleri (KCT) karotis cisim nöröendokrin dokularından kaynaklanan nadir bir tümördür. Nöral krest kökenlidir. Bu tümörlerin çoğu benign karakterdedir ancak klinik olarak malign ...
 • Sasani, Hadi; Elverdi, Tuğrul; Ekmen, Nergis; Bakır, Barış; Demir, Kadir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Human fascioliasis is a rare parasitic disease caused by Fasciola hepatica, affecting mainly the liver and the biliary tract. If not suspected, it may easily be confused with other pathologies that will lead to incorrect ...
 • Kafadar, Mehmet Tolga; Miryaguboğlu, Abdullayev Mirsaleh; Yalaza, Metin; Değirmencioğlu, Gürkan; Şen, Meral (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Endometriozis, fonksiyonel endometrium bez ve stromanın, uterus boşluğu dışında büyümesi olarak tanımlanır. Sezaryen, histerektomi, apendektomi ve laparoskopi sonrası trokar yerinde; epizyotomi ve amniyosentez sonrasında ...
 • Güldoğan, Cem Emir; Çetinkaya, Erdinç; Ersöz, Şiyar; Berkem, Hüseyin; Hatipoğlu, Nermin Damla; Aşlar, Ahmet Keşşaf (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Nöral tüp defektleri, ayrık omurga ve meningomiyelosel hastalığı, kronik kabızlığın nedenlerinden biridir. Çocukluk çağında daha sık görüldüğü için meningomiyelosel kaynaklı ileusa ilk kez ileri yaşta tanı konması çok ...
 • Karabekir, Gülten; Demircan, Günnur; Özdaş, Şule (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Amaç: Bu çalışmada in vitro ortamda doğal polifenolik bir bileşik olan resveratrolün MCF-7 meme kanseri hücre soyu üzerindeki sitotoksik etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmalarımızda, hücrelere verilecek olan ...
 • Tiftikcioğlu, Yiğit Özer; Erçin, Burak Sercan; Erdem, Mehmet; Biçer, Ahmet; Özkayın, Nadir; Özek, Cüneyt (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Objectives: This study aims to propose a new, practical and versatile algorithm for the management of traumatic lower limb soft tissue wounds for patients who did not undergo early reconstruction. Materials and methods: ...
 • Canbolat, İsmail Polat; Belen, Erdal; Sinan, Ümit Yaşar; Başkurt, Murat (Günlük uygulamada yeni oral antikoagülanların karşılaştırmalı takip sonuçları, 2017-03)
  Objectives: This study aims to examine the patients using dabigatran or rivoraxaban to compare their effectiveness and adverse events. Patients and methods: Our study includes a total of 174 patients (82 male, 92 female; ...
 • Günalay, Serkan; Taşkıran, Emin; Mergen, Haluk (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği (DDSÖ) ve biyokimyasal parametreler kullanılarak değerlendirildi ve bu iki yöntem ...
 • Yeğin, Yakup; Çelik, Mustafa; Erdem, İrem; Altıntaş, Ahmet; Şimşek, Baver Maşallah; Olgun, Burak; Kayhan, Fatma Tülin (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  ÖZ Amaç: Bu çalışmada nazal septum deviyasyon (NSD) tiplerinin görülme sıklığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012 - Haziran 2016 tarihleri arasında çalışmaya toplam 497 hasta (317 erkek, 180 kadın; ort. yaş ...
 • Güçlü, Feyzullah; Taşkıran, Emin; Kaypak, Muhammed Ali; Akmeşe, Atacan; Günalay, Serkan (İstanbul Bilim Üniversitesi , Tıp Fakültesi, 2017-03)
  ÖZ Amaç: Bu çalışmada feokromasitoma tanısı konulan hastalarda eşlik eden insülin direnci sıklığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Ocak 2016 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
 • Erdem, Semiha; Bayrak, Burcu; Uğur, Mehmet Can; Orman, Mehmet; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Kliniğimizde takip edilen tip 2 diyabetes mellitus (DM) tanılı hastaların yaşam tarzları, önerilen değişiklikler ve hastaların bu önerilere uyumu araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma ...
 • Erkul, Bengü; Avcıoğlu, Banu Yılmaz; Ersan, Sibel; Akay, Seval; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Skleroderma, birçok organda kollajen ve bağ dokusu birikimi ile karakterize, sistemik otoimmün bir hastalıktır, trombotik mikroanjiyopatiye neden olabilir. Sklerodermanın majör komplikasyonlarından biri nefrolojik bir acil ...
 • Kılıç, Kubilay Doğan; Çavuşoğlu, Türker; Yiğittürk, Gürkan; Erbaş, Oytun; Çetin, Emel Öykü; Uyanıkgil, Yiğit (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada bir hayvan modelinde deltametrinin toksisitenin testis histolojisi üzerindeki etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Ağırlıkları 200-220 gram olan toplam 36 yetişkin erkek Sprague-Dawley albino ...
 • Özçeker, Okan; Ateş, Utku (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Primer immün yetmezlikler (PİY), immün sistemle ilgili enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz komplikasyonlara yatkınlığın arttığı bağışıklık sistemindeki kalıtsal hastalıklardır. Hastaların büyük çoğunluğuna çocukluk yaş grubunda ...
 • Çelik, Ferit; Dana, Kübra Urhan; Özkan, Oğuzcan; Dana, Fatih; Şimşir, Ilgın Yıldırım; Saygılı, L. Füsun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Fahr sendromunun etyolojisi kesin olarak bilinmemektir. Bu sendroma hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm veya hiperparatiroidizm neden olabilir. Fahr sendromu serebellum, talamus ve bazal gangliyonlarda kalsiyum ve ...
 • Engin, Bahar; Günay, Süleyman; Binicier, Ömer Burçak; Hakim, Gözde Derviş; Yıldız, Coşkun; Paköz, Zehra Betül (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada immünsüpresif tedavi alan hastalarda hepatit B virüsü (HBV) taranma ve uygun tedaviye yönlendirilme oranlarının incelenmesi amaçlandı. Hastalar ve yöntemler: Çalışmamızda Aralık 2015 - Mayıs 2016 tarihleri ...
 • Elyiğit, Faruk; Değirmenci, Mustafa; Akar, Harun; Yarkıcı, Hakan; Diniz, Gülden (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada hastanemizin iç hastalıkları kliniğinde izlenen ve primeri bilinmeyen karaciğer metastazı olan hastalar değerlendirildi. Hastalar ve yöntemler: Hastanemizin iç hastalıkları kliniğinde Ocak 2009 - Aralık ...
 • Kaypak, Muhammed Ali; Taşkıran, Emin; Ersoy, Ercan; Akar, Harun; Usta, Levent (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Hiperkalseminin en sık iki nedeni primer hiperparatiroidizm ve malignite olmasına rağmen granülomatöz hastalıkların seyrinde de hiperkalsemi görülebilir. Bu nedenle tüberküloz prevalansının yüksek olduğu ülkelerde granülomatöz ...
 • Çavuşoğlu, Türker; Kılıç, Kubilay Doğan; Buhur, Aylin; Adalı, Yasemin; Yiğittürk, Gürkan; Erbaş, Oytun; Uyanikgil, Yiğit (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada hematoksilen-eozin boyalı bir preparatta boyanın kaldırılması ve bu preparatın farklı histokimyasal ve immünohistokimyasal boyamalar için uygun hale getirilmesi için bir protokol oluşturulması amaçlandı. Gereç ...

View more