DSpace Repository

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Çelik, Servet; Doğan Kılıç, Kubilay; Yiğittürk, Gürkan; Çavuşoğlu, Türker; Erbaş, Oytun; Uyanıkgil, Yiğit; Bilge, Okan (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Başarılı penis nakli ameliyatları yakın zamanda gerçekleştirilmiştir. Penis ile ilgili hasarlar doğumsal olabildiği gibi sünnet işlemi sırasında, psikotik hastalıklar sonucu ya da savaşta patlayan bomba veya ateşli silah ...
 • Oytun, Merve Güner; Günenç, Damla; Aşçı, Gülay; Yılmaz, Mümtaz; Bozkurt, Devrim (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği hastalarında seçkin tedavi yöntemidir. Böbrek nakli olan hastaların, diyaliz ile karşılaştırıldığında mortalite ve morbidite riskinde belirgin azalma ve yaşam kalitelerinde artış ...
 • Uysal, Alper; Günenç, Damla; Oytun, Merve; Yılmaz, Mümtaz; Bozkurt, Devrim (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde hem sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesinde yaptığı artışlar nedeniyle tercih edilen böbrek yerine koyma tedavisidir. Nakil sonrası yaşam süresini etkileyen alıcıya ...
 • Özlük, Ahmet Anıl; Oytun, Merve Güner; Günenç, Damla (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  İmmünoterapi, hastanın kendi bağışıklık sistemine ait belli bölümlerin kanseri de içeren bir grup hastalıkla mücadele etmek üzere kullanıldığı bir tedavi biçimidir. Amaç immün sisteme ait hücrelerin kanser hücrelerini ...
 • Uğur, Mehmet Can; Taşkıran, Emin; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Otolog ve allojenijk kök hücre nakline ait deneyimler malign hematolojik hastalarda daha fazla olmakla birlikte, günümüzde benign hematolojik hastalıkların küratif tedavisinde hematopoetik kök hücre uygulamalarına yönelik ...
 • Erçin, Burak Sercan; Kılıç, Kubilay Doğan; Tiftikçioğlu, Yiğit Özer; Biçer, Ahmet; Uyanıkgil, Yiğit; Thione, Alessandro; Gürler, Tahir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Solid organ nakline göre yeni ve deneysel olan vaskülarize kompozit allotransplantasyonda sadece klinik yönde gelişmeler olmamıştır. Bu derlemede, klinik uygulamalar sonrası elde edilen başarı ve başarısızlıklar derlenmeye ...
 • Taşkıran, Emin; Akar, Harun; Erbaş, Oytun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Normal dokularda neovaskülarizasyon büyüme, iyileşme ve doku yenilenmesi sırasında salınan bir dizi endojen polipeptid tarafından kontrol edilir. Neoplazmlar bu polipeptidlerden bazılarını uyarıp sentezleme yeteneğine ...
 • Güçlü, Feyzullah; Taşkıran, Emin (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Tip 1 diyabetes mellitus patofizyolojisinde insülin sekrete eden beta hücrelerde tahribat ve lenfosit infiltrasyonu görülmektedir. Bunun sonucunda, azalan insülin sekresyonuna bağlı olarak kan şekeri düzeyini kontrol etmek ...
 • Yıldırım, Mustafa; Taşkıran, Emin; Erbaş, Oytun; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Kronik böbrek hastalığı (KBH) temelde yatan böbrek hastalığının nedeninden bağımsız olarak üç aydan uzun süren objektif böbrek hasarı veya glomerüler filtrasyon hızının (GFH) azalması durumu olarak tanımlanmaktadır. Türk ...
 • Tekeli, Senem; Arısu Naghavi, Esra; Gökçe, Burak; Sır, Gözde; Yiğittürk, Gürkan; Çavuşoğlu, Türker; Uyanıkgil, Yiğit (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Kök hücreler; kendilerini yenileyebilme, sınırsız çoğalabilme, kendilerinden başka hücrelere farklılaşabilme, hasarlı dokuya verildiğinde hasarlı yapıyı onarabilme özellikleri ile tanımlanan hücre tipidir. Kök hücreler bol ...
 • Sir, Gözde; Tekeli, Senem; Yıldırım Kürekçi, Şebnem; Arısu Naghavi, Esra; Çavuşoğlu, Türker; Uyanıkgil, Yiğit (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Gebelik boyunca anne ve fetüs arasındaki bağlantıyı sağlayan, bebeğin beslenmesini ve oksijen ihtiyacını karşılayan göbek kordonunda bulunan kana kordon kanı denir. Doğum sonrası genellikle atılan göbek kordon kanı oldukça ...
 • Taşkıran, Emin; Akar, Harun; Yıldırım, Mustafa; Erbaş, Oytun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  1980 öncesinde karaciğer nakli sonrasında bir yıllık sağkalım %50’nin altında iken, günümüzde bu oran %80-90’lara ulaşmıştır. Karaciğer nakli için endikasyonlar akut karaciğer yetmezliği, komplike olmuş siroz, bazı karaciğer ...
 • Günenç, Damla; Güner Oytun, Merve; Saydam, Güray (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Herhangi bir kaynaktan (kemik iliği, periferik kan, umblikal kordon kanı) alınan hematopoetik kök hücrelerin nakli sadece hematopoetik sistem hastalıkları için değil, metabolik ve immünolojik bozukluklar için de kullanılan ...
 • Şahin, Çağdaş; Akdemir, Ali; Ulukuş, Murat (Regeneration capacity of the endometrium: endometrial stem cells, 2016)
  Endometrium her ay gerçekleşen çoğalma ve dejenerasyon döngüsü nedeniyle postpubertal ve premenopozal dönemler arasında yüksek bir rejenerasyon kapasitesine sahiptir. Bu yapı içerisinde görev alan kök hücrelerin varlığına ...
 • Taşkın, Banu; Eriş Eken, Zahide; Alper, Sibel (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Trombositten zengin plazma büyüme faktörleri, sitokinler, kemokinler ve plazma proteinlerini içeren otolog biyoaktif bir üründür. Son yıllarda dermatolojide kullanımı giderek artmıştır. Önceleri kronik yara iyileşmesinde ...
 • Akin, Barış (İstanbul Bilim Üniversitesi, 2016)
  Canlıdan böbrek naklinde vericilerde oluşan en ciddi komplikasyonlar karın içi komplikasyonlara bağlı gelişmektedir. Böbrek vericisine konfor sağlaması nedeniyle son on yılda açık nefrektomi ameliyat tekniği yerini tamamen ...
 • Sinangil, Ayşe; Çelik, Vedat; Barlas, İlhami Soykan; Asmaz, Ebru; Akin, Barış; Ecder, Tevfik (İstanbul Bilim Üniversitesi, 2016)
  Nakil sonrası diabetes mellitus (DM), solid organ nakilleri sonrasında sık rastlanan ve ciddi bir komplikasyondur. Böbrek nakil alıcılarında %4-40 oranında nakil sonrası DM oluştuğu bildirilmiştir. Yıllar içerisinde ...
 • Akgün, Işık (İstanbul Bilim Üniversitesi, 2016)
  Son yıllarda yenileyici tıp ve hücresel tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla kullanılan kök hücreler hasarlı olan dokularda doku tamirini gerçekleştirirler. ...
 • Ateş, Utku (İstanbul Bilim Üniversitesi, 2016)
  1960’lı yıllarda kemik iliği kök hücreleri ile başlayan kök hücrenin hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılma umudu; bugün halen devam etmektedir. Kök hücrelerin uygun uyaranlar altında farklılaşmış hücrelere dönüşebilme ...
 • Arat, Mutlu (İstanbul Bilim Üniversitesi, 2016)
  Hematopoetik kök hücreler (HKH) klinik olarak 1950’lerden beri kullanılmaktadır. Kemik iliğinin benign rahatsızlıklarında (Örn. Edinsel ağır aplastik anemi, Fankoni anemisi, Talasemi majör, Orak hücreli anemi gibi) terapötik ...

View more