T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi: Recent submissions

 • Çelik, Servet; Doğan Kılıç, Kubilay; Yiğittürk, Gürkan; Çavuşoğlu, Türker; Erbaş, Oytun; Uyanıkgil, Yiğit; Bilge, Okan (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Başarılı penis nakli ameliyatları yakın zamanda gerçekleştirilmiştir. Penis ile ilgili hasarlar doğumsal olabildiği gibi sünnet işlemi sırasında, psikotik hastalıklar sonucu ya da savaşta patlayan bomba veya ateşli silah ...
 • Oytun, Merve Güner; Günenç, Damla; Aşçı, Gülay; Yılmaz, Mümtaz; Bozkurt, Devrim (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği hastalarında seçkin tedavi yöntemidir. Böbrek nakli olan hastaların, diyaliz ile karşılaştırıldığında mortalite ve morbidite riskinde belirgin azalma ve yaşam kalitelerinde artış ...
 • Uysal, Alper; Günenç, Damla; Oytun, Merve; Yılmaz, Mümtaz; Bozkurt, Devrim (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Böbrek nakli, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde hem sağkalım avantajı hem de yaşam kalitesinde yaptığı artışlar nedeniyle tercih edilen böbrek yerine koyma tedavisidir. Nakil sonrası yaşam süresini etkileyen alıcıya ...
 • Özlük, Ahmet Anıl; Oytun, Merve Güner; Günenç, Damla (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  İmmünoterapi, hastanın kendi bağışıklık sistemine ait belli bölümlerin kanseri de içeren bir grup hastalıkla mücadele etmek üzere kullanıldığı bir tedavi biçimidir. Amaç immün sisteme ait hücrelerin kanser hücrelerini ...
 • Uğur, Mehmet Can; Taşkıran, Emin; Akar, Harun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Otolog ve allojenijk kök hücre nakline ait deneyimler malign hematolojik hastalarda daha fazla olmakla birlikte, günümüzde benign hematolojik hastalıkların küratif tedavisinde hematopoetik kök hücre uygulamalarına yönelik ...
 • Erçin, Burak Sercan; Kılıç, Kubilay Doğan; Tiftikçioğlu, Yiğit Özer; Biçer, Ahmet; Uyanıkgil, Yiğit; Thione, Alessandro; Gürler, Tahir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Solid organ nakline göre yeni ve deneysel olan vaskülarize kompozit allotransplantasyonda sadece klinik yönde gelişmeler olmamıştır. Bu derlemede, klinik uygulamalar sonrası elde edilen başarı ve başarısızlıklar derlenmeye ...
 • Taşkıran, Emin; Akar, Harun; Erbaş, Oytun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-02)
  Normal dokularda neovaskülarizasyon büyüme, iyileşme ve doku yenilenmesi sırasında salınan bir dizi endojen polipeptid tarafından kontrol edilir. Neoplazmlar bu polipeptidlerden bazılarını uyarıp sentezleme yeteneğine ...
 • Atasoy, Özüm Büke; Erbaş, Oytun (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Melatonin uzun zamandan beri bilinen pineal bez hormunudur. Temel olarak immün modülatuvar, gün içi ve mevsimsel ritmi ayarlayıcı, uyku düzenleyici etkileri vardır. Tüm vücutta yaygın melatonin reseptörleri bulunmaktadır. ...
 • Yegin, Yakup; Çelik, Mustafa; Şimşek, Baver Maşallah; Yazıcı, Zahide Mine; Kahraman, Zehra Sibel; Kayhan, Fatma Tülin (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Kemodektoma olarak da bilinen karotis cisim tümörleri (KCT) karotis cisim nöröendokrin dokularından kaynaklanan nadir bir tümördür. Nöral krest kökenlidir. Bu tümörlerin çoğu benign karakterdedir ancak klinik olarak malign ...
 • Sasani, Hadi; Elverdi, Tuğrul; Ekmen, Nergis; Bakır, Barış; Demir, Kadir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Human fascioliasis is a rare parasitic disease caused by Fasciola hepatica, affecting mainly the liver and the biliary tract. If not suspected, it may easily be confused with other pathologies that will lead to incorrect ...
 • Kafadar, Mehmet Tolga; Miryaguboğlu, Abdullayev Mirsaleh; Yalaza, Metin; Değirmencioğlu, Gürkan; Şen, Meral (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Endometriozis, fonksiyonel endometrium bez ve stromanın, uterus boşluğu dışında büyümesi olarak tanımlanır. Sezaryen, histerektomi, apendektomi ve laparoskopi sonrası trokar yerinde; epizyotomi ve amniyosentez sonrasında ...
 • Güldoğan, Cem Emir; Çetinkaya, Erdinç; Ersöz, Şiyar; Berkem, Hüseyin; Hatipoğlu, Nermin Damla; Aşlar, Ahmet Keşşaf (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Nöral tüp defektleri, ayrık omurga ve meningomiyelosel hastalığı, kronik kabızlığın nedenlerinden biridir. Çocukluk çağında daha sık görüldüğü için meningomiyelosel kaynaklı ileusa ilk kez ileri yaşta tanı konması çok ...
 • Karabekir, Gülten; Demircan, Günnur; Özdaş, Şule (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Amaç: Bu çalışmada in vitro ortamda doğal polifenolik bir bileşik olan resveratrolün MCF-7 meme kanseri hücre soyu üzerindeki sitotoksik etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmalarımızda, hücrelere verilecek olan ...
 • Tiftikcioğlu, Yiğit Özer; Erçin, Burak Sercan; Erdem, Mehmet; Biçer, Ahmet; Özkayın, Nadir; Özek, Cüneyt (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Objectives: This study aims to propose a new, practical and versatile algorithm for the management of traumatic lower limb soft tissue wounds for patients who did not undergo early reconstruction. Materials and methods: ...
 • Canbolat, İsmail Polat; Belen, Erdal; Sinan, Ümit Yaşar; Başkurt, Murat (Günlük uygulamada yeni oral antikoagülanların karşılaştırmalı takip sonuçları, 2017-03)
  Objectives: This study aims to examine the patients using dabigatran or rivoraxaban to compare their effectiveness and adverse events. Patients and methods: Our study includes a total of 174 patients (82 male, 92 female; ...
 • Abay, Burak (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017)
  Pes ekinovarus deformitesi, spina bifidalı hastalarda en sık görülen ayak deformitesidir. Bu deformitenin tedavisi, idiyopatik pes ekinovarus tedavisinden daha rijid olması ve konservatif tedaviden sonra daha fazla nüks ...
 • Demiröz, Önder (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016)
  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) her yıl dünyada 3 milyon kişinin ölümüne sebep olan bir mortalite ve ve morbidite nedenidir. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde KOAH sebepli mortalitenin %50 artacağı tahmin edilmektedir. ...
 • Günalay, Serkan; Taşkıran, Emin; Mergen, Haluk (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği (DDSÖ) ve biyokimyasal parametreler kullanılarak değerlendirildi ve bu iki yöntem ...
 • Yeğin, Yakup; Çelik, Mustafa; Erdem, İrem; Altıntaş, Ahmet; Şimşek, Baver Maşallah; Olgun, Burak; Kayhan, Fatma Tülin (İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-03)
  ÖZ Amaç: Bu çalışmada nazal septum deviyasyon (NSD) tiplerinin görülme sıklığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012 - Haziran 2016 tarihleri arasında çalışmaya toplam 497 hasta (317 erkek, 180 kadın; ort. yaş ...
 • Güçlü, Feyzullah; Taşkıran, Emin; Kaypak, Muhammed Ali; Akmeşe, Atacan; Günalay, Serkan (İstanbul Bilim Üniversitesi , Tıp Fakültesi, 2017-03)
  ÖZ Amaç: Bu çalışmada feokromasitoma tanısı konulan hastalarda eşlik eden insülin direnci sıklığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Ocak 2016 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...

Search DSpace

Browse

My Account