Statistics

Total Visits

Views
Obez bireylerde benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi 1326
Obezitesi olan ve olmayan 14 - 17 yaş aralığındaki ergenlerin ruhsal süreçlerinin, beden algıları,aile özellikleri ve beslenme alışkanlıkları yönünden incelenmesi 1070
Kanser hastalarında kemoterapinin C-reaktif protein düzeyine ve yaşam kalitesine olan etkileri 905
İnfertilite tedavisi alan kadınlarda üreme problemlerinin fiziksel, duygusal, sosyal ve ilişkisel yaşam alanlarına etkisi 841
Beş boyutlu bilinçli farkındalık ölçeği’ni türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması 796
Hemşirelik felsefesi. Kuramlar-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar 749
Öktem sözel bellek süreçleri testi. (Öktem-SBST) el kitabı. 720
Özel öğrenme güçlüğü “Disleksi” 654
Elektif cerrahi planlanan hastaların preoperatif dönemdeki kaygı düzeylerinin belirlenmesi 653
Diyabetli hastalarda insülin uygulama özelliklerinin eğerlendirilmesi 610