Advanced Search

Now showing items 21-40 of 53

  • Galaktoz, fruktoz ve pentoz metabolizması 

   Görmüş, Uzay (Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
   Bu bölümde glukoz dışındaki diğer heksozların ve pentozların metabolizması ele alındı.
  • Grover disease 

   Turk B.G.; Alper S. (Springer Berlin Heidelberg, 2015)
   Grover disease (GD), namely, “transient acantholytic dermatosis,” is an acquired disease which is characterized by pruritic papulovesicular rash on the trunk and extremities. Management includes avoidance of exacerbating ...
  • Hekim hasta iletişiminde süreklilik ve iletişim becerilerinin önemi. 

   Telatar, Berrin (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı, 2013)
   İletişimi sürdürebilmek için öncellikle iletişimi kurmak ve sağlam temellere dayandırmak gerekir. Hastanın hekimi hekiminde hastayı anlayabilmesi, iletişimin sürekliliği olması ve hataları önlemek açısından önemlidir. ...
  • İrritabl barsak sendromu ve bakım 

   Horasan, Emel (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
   İrritabl barsak sendromu (İBS) fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarının büyük bölümünü oluşturan, kronik, tekrarlayan karın ağrısı, defekasyon düzeninde bozulma ve şişkinlik şikayetleri ile karakterize fonksiyonel ...
  • Kardiyak rehabilitasyon kapsamında hiperlipidemi tedavisi 

   Çiftçi, Çavlan; Memiç, Kadriye (İstanbul Tıp Kitabevi, 2014)
   Kardiyak rehabilitasyon (KR), Kardiyovasküler (KV) hastalığa sahip olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan optimal düzeye ulaşmasını hedefleyen multidisipliner bir rehabilitasyon programıdır. Bu multidisipliner ...
  • Kolorektal kanserler ve bakım. 

   Akın, Semiha (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
   Kolorektal kanserler, kadın ve erkeklerde en sık rastlanan kanserler içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Amerikan Kanser Verilerine göre 2011 yılında 101.870 vakaya rektum kanseri tanısı konulacağı tahmin edilmektedir. ...
  • Kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunma 

   Akın, Semiha (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
   Dünyada ve ülkemizde değişmekte olan sosyoekonomik özelliklerin paralelinde farklılaşan yaşam tarzları neticesinde bulaşıcı olmayan hastalıların meydana getirdiği yük hızla artmaktadır. Dünya ve ülkemiz sağlık gündemi, ...
  • Lenfödem değerlendirilmesi ve tedavisi 

   Erdoğan İyigün, Zeynep (Bayçınar Tıbbi Yayıncılık, 2016)
   lenfatik akımda bozulmaya bağlı olarak proteinden zengin lenf sıvısının intersisyel alanda birikmesi lenfödem olarak adlandırılmaktadır.
  • Listeria monocytogenes 

   Sönmez, Emine (Nobel tıp kitabevleri, 2008)
   Listeria monocytogenes yenidoğanlar, gebe kadınlar, yaşlılar, immunsüprese hastalar, doku transplantasyonu yapılanlarda hayatı tehdit eden bakteriyemi ve menengoensefalit gibi enfeksiyonlara neden olan çomak yada kokobasil ...
  • Lymphaticovenous anastomosis training model in rat 

   Yazici I.; Siemionow M.Z. (Springer-Verlag London Ltd, 2015)
   Well established techniques of oncological surgery and radiotherapy are very valuable tools of our fight against cancer. Although effective and widely performed regional lymph node dissections seems to progress enabling ...
  • Magnetic Resonance Imaging 

   Duran C.; Sobieszczyk P.S.; Rybicki F.J. (Elsevier Inc., 2012)
   [No abstract available]
  • Management of Stone Disease in Renal Transplant Kidneys 

   Kural A.R.; Öbek C. (Wiley-Blackwell, 2012)
   Stone disease complicates nearly 1% of transplants. A calculus in a grafted kidney may develop de novo after transplantation, or pre-exist in the allograft before transplantation. Stone bearers may donate the stone-bearing ...
  • Maxilla allograft transplantation model in rat 

   Yazici I.; Siemionow M.Z. (Springer-Verlag London Ltd, 2015)
   Complex midfacial deformities including maxilla defects are always a challenge. Although debatable before the clinical introduction of face allotransplantation, midfacial defect reconstructions necessitated multiple stages ...
  • Neuro-Behçet syndrome 

   Saip S.; Akman-Demir G.; Siva A. (Elsevier B.V., 2014)
   Behçet syndrome (BS) is an idiopathic chronic relapsing multisystem vascular-inflammatory disease of unknown origin. As the disease affects many organs and systems and shows a wide range of clinical manifestations and ...
  • Nöroloji hastasında kardiyovasküler durum değişiminin değerlendirilmesi, yorumlanması ve bakımı. 

   Aygün, Mahmure (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
   İnsan kardiyovasküler sistemi gelen uyarılar doğrultusunda sürekli olarak değişen, uyum sağlayan, esnek bir sistemdir. Bu uyum sağlama yeteneği, otonom sinir sisteminin kalp ve kan damarları üzerindeki tam kontrolünün bir ...
  • Nöroloji hastasında sıvı, elektrolit ve beslenme durumunun değerlendirilmesi ve bakımı 

   Horasan, Emel (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
   Vücuttaki suyun düzenlenmesi büyük ölçüde beyine, özelliklede hipotalamusa ve hipofiz bezine bağlıdır. Bu yüzden akut nörolojik bozuklukları olan hastalarda sıvı ve elektrolitlerdeki (özellikle sodyum) dengesizliklerin sık ...
  • Nöromiyelitis optika 

   Altunrende, Burcu; Demir-Akman, Gülşen (Ada Basın Yayın Ltd. Şti., 2013)
   Nöromiyelitis optika (NMO), optik sinirlerin ve omuriliğin ön planda tutulduğu santral sinir sisteminin (SSS) nadir görülen, otoimmün inflamatuar demiyelinizan bir hastalığıdır. NMO’nun klasik tanımı olan, eşzamanlı veya ...
  • Nutrisyonel destek komplikasyonları 

   Tayyareci, Akil (Güneş tıp kitabevleri, 2008)
   Nutrisyonel destek, gıda maddelerinin intravenöz yoldan (parenteral) veya ağızdan (enteral) verilmesi ile sağlanan bir beslenme yöntemidir. Genelde enteral nutrisyon daha az komplikasyonlu ve tercih edilen yöntemdir. Ancak, ...
  • Nükleus 

   Ünsal, Evrim (İstanbul Medikal Yayıncılık, 2016)
   "BRS Hücre Biyolojisi ve Histolojié adlı kitap; Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veterinerlik Fakülteleri öğrencileri ile Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin bu alanlarda Yüksek Lisans yapmakta olan meslek gruplarının ...
  • Obezite ve yönetimi 

   Aygün, Mahmure (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
   Obezite harcanandan daha fazla enerji alımına bağlı kronik pozitif enerji dengesi sonucunda vücut genelinde veya lokal olarak apidoz dokuda sağlığı bozacak ölçüde anormal ve aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Obezite; ...