Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRasier, Rıfat
dc.contributor.authorArtunay, Özgür
dc.contributor.authorYüzbaşıoğlu, Erdal
dc.contributor.authorŞengül, Alper
dc.contributor.authorGörmüş, Uzay
dc.contributor.authorÖncel, Murat
dc.contributor.authorBahçecioğlu, Halil
dc.date.accessioned2016-08-19T11:03:22Z
dc.date.available2016-08-19T11:03:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRasier R, Artunay O, Yuzbasioglu E, Sengul A, Gormus U, Oncel M, Bahcecioglu H. [The Levels of IL-8 and TNF-A in Vitreous Samples From Patients with Diabetic Retinopathy]. Ret-Vit 2011;19(3): 190-193en_US
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttp://retinavitreus.com//uploads/pdf/index.php?url=PDF_1130.pdfen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1061en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Diyabetik retinopati (DR) Diyabetes mellitus (DM) hastalarında sıkça rastlanan, görme keskinliğinde ani ve ciddi kayıplara yol açan mikrovasküler bir komplikasyondur. Bu çalışmadaki amacımız DR nedeniyle pars plana vitrektomi (PPV) geçiren hastaların vitreus örneklerinde interlökin-8 (İL-8) ve tümör nekroz faktör- α (TNF-α) seviyelerini ölçerek bu sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırıp DR patogenezinde etkilerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ameliyat kararı verilen proliferatif DR tanısı almış 57 diyabetik hastanın 57 gözü ve kontrol grubu olarak da proliferatif vitreoretinopatisi olmayan 22 maküla deliği olgusu kontrol grubu kapsamına alınmıştır. Çalışma grubundaki 79 hastaya üç girişli 20 gauge (G) pars plana vitrektomi operasyonu uygulanmıştır. Vitreus örnekleri PPV'nin başlangıcında göz içi infüzyon açılmadan önce vitrektör ile dilüe edilmeden 0.5 cc aspire edilmiştir. Örnekler -70o'deki derin dondurucuya aktarılmıştır. Sonuçlar IL-8 ve TNF-α için pg/ml cinsinden ELISA yöntemiyle hesaplandı.en_US
dc.description.abstractPurpose: Diabetic retinopathy (DR) is a frequent microvascular complication which is leading to sudden and severe loss in visual acuity in diabetes mellitus (DM) patients. Purpose is to compare the vitreous sample levels of interleukin-8 (IL-8) and tumor necrosis factor- α (TNF- α) which was taken during pars plana vitrectomy (PPV) in DR group and control group patients. Materials and Methods: In T.C Istanbul Bilim University Ophthalmology department as a study group 57 eyes of 57 DM patients who had been diagnosed with proliferative diabetic retinopathy and as a control group 22 cases of macular hole group which is not a proliferative vitreoretinopathy, were included in the study. 20 gauge PPV operation was applied to all patients. 0.5 cc of vitreous samples were collected before opening vitrectomy infusion at the start of operation without being diluted. with 0.5 cc vitrektör was aspirated. Samples were transferred to the freezer at -70o. Results of IL-8 and for TNFα were calculated as pg/ml with ELISA method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Göz Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdiyabetik retinopatien_US
dc.subjectIL-8en_US
dc.subjectpars plana vitrektomien_US
dc.subjectTNF-αen_US
dc.subjectdiabetic retinopathyen_US
dc.subjectpars plana vitrectomyen_US
dc.titleDiabetik retinopatili hastaların vitreus örneklerinde IL-8 ve TNF-A seviyelerien_US
dc.title.alternativeThe Levels of IL-8 and TNF-A in vitreous samples from patients with diabetic retinopathyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Retina-Vitreousen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue3
dc.identifier.volume19
dc.identifier.startpage190
dc.identifier.endpage193en_US
dc.contributor.authorIDTR27545en_US
dc.contributor.authorIDTR58689en_US
dc.contributor.authorIDTR42222en_US
dc.contributor.authorIDTR39806en_US
dc.contributor.authorIDTR34467en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record