Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdal, Onur
dc.contributor.authorErdağ, Taner Kemal
dc.contributor.authorEcevit, Mustafa Cenk
dc.contributor.authorAbacı, Ayhan
dc.contributor.authorÇımrın, Dilek
dc.contributor.authorAda, Emel
dc.contributor.authorSütay, Semih
dc.date.accessioned2016-10-17T09:30:24Z
dc.date.available2016-10-17T09:30:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationErdal O, Erdag TK, Ecevit MC, Abaci A, Cimrin D, Ada E, Buyukgebiz A, Sutay S.[ The evaluation of effects of adenotonsillectomy on growth with clinical and biochemical parameters]. KBB-Forum 2011;10(1): 1-12en_US
dc.identifier.issn1303-3263
dc.identifier.urihttp://www.kbb-forum.net/en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1125en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızda adenotonsiller hipertrofiye bağlı üst hava yolu tıkanıklığı ve/veya yineleyen/kronik adenotonsil enfeksiyonunun büyüme ile ilişkisi, büyümenin klinik ve biyokimyasal parametrelerinin adenoidektomi ± tonsillektomi operasyonu öncesi ve sonrasında karşılaştırılması ile araştırılmıştır. Vücut kitle indeksi, boya göre ideal ağırlık yüzdesi, boy ve kilo standart sapma skorları ile IGF-I ve IGFBP3 seviyeleri büyümenin klinik ve biyokimyasal parametreleri olarak değerlendirilmiştir. Gereç ve yöntem: Bu amaçla; yineleyen/kronik adenotonsil enfeksiyonu ve/veya üst hava yolu tıkanıklığı semptomları olan ve tedavilerinde adenoidektomi ± tonsillektomi planlanan, 3 ile 8 yaşları arasında 42 çocuk çalışma kapsamına alındı. Bu çocuklar ailelerinden alınan öykü, fizik muayene ve radyolojik inceleme bulguları esas alınarak yineleyen/kronik enfeksiyon ve üst hava yolu tıkanıklığı ± yineleyen/kronik enfeksiyon olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. Hastaların preoperatif/postoperatif boy ve kiloları stadiometer ve elektronik tartı kullanılarak ölçüldü. Preoperatif/postoperatif 6. ayda alınan periferik venöz kan örneklerinde serum IGF-I ve IGFBP3 düzeyleri kemiluminesans immunometrik yöntemi ile belirlendi.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study the relation between growth and upper airway obstruction due to adenotonsillar hypertrophy and/or recurrent/chronic adenotonsillary infection was investigated by comparing clinical and biochemical parameters before and after adenoidectomy ± tonsillectomy. Body mass index, weight for height percent, height and weight standart deviation scores and serum IGF-I and IGFBP3 levels were evaluated respectively as clinical parameters and biochemical parameters of growth. Material and Methods: With this aim, 42 children between the ages of 3 and 8 whose treatment was planned as adenoidectomy ± tonsillectomy with recurrent/chronic adenotonsillary infection and/or obstructive symptoms were included in the study. These children were divided into two groups as recurrent/chronic infection group and obstructive ± recurrent/chronic infection group depending on history, physical examination and radiological evaluation. The weight and height of the patients were measured with stadiometer and electronic scala preoperatively and postoperatively. Serum IGF-I and IGFBP3 levels were determined in venous blood samples obtained preoperatively and at the 6th month with chemiluminescent immunometric assay method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectadenotonsiller hipertrofien_US
dc.subjectadenotonsillektomien_US
dc.subjectbüyümeen_US
dc.subjectbüyüme geriliğien_US
dc.subjectIGF-Ien_US
dc.subjectIGFBP-3en_US
dc.subjectyineleyen tonsilliten_US
dc.subjectadenotonsillar hypertrophyen_US
dc.subjectadenotonsillectomyen_US
dc.subjectgrowthen_US
dc.subjectgrowth retardationen_US
dc.subjectrecurrent tonsillitisen_US
dc.titleAdenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of effects of adenotonsillectomy on growth with clinical and biochemical parametersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKBB-Forumen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume10
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage12
dc.contributor.authorIDTR11095en_US
dc.contributor.authorIDTR143728en_US
dc.contributor.authorIDTR171234en_US
dc.contributor.authorIDTR140987en_US
dc.contributor.authorIDTR2198en_US
dc.contributor.authorIDTR1992en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record