Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBalcı, Mehmet
dc.contributor.authorKader, Çiğdem
dc.contributor.authorYılmaz, Neziha
dc.contributor.authorUyar, Mehmet
dc.contributor.authorErdoğan, Yalçın
dc.date.accessioned2016-12-12T11:43:33Z
dc.date.available2016-12-12T11:43:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBalci M, Kader C, Yilmaz N, Uyar M, Erdogan Y. Combination of the serological tests for the diagnosis of brucellosis in endemic areas. Kafkas J Med Sci 2014; 4(1):19–22. doi: 10.5505/kjms.2014.31549en_US
dc.identifier.issn1307-4504
dc.identifier.urihttp://www.journalagent.com/kafkas/pdfs/KJMS_4_1_19_22.pdfen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1202en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada RBPT ve/veya STAT testleri negatif olan klinik ve epidemiyolojik olarak bruselloz ile uyumlu hastalarda RBPT, STAT ve ELISA kombinasyonunun tanıdaki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Klinik ve epidemiyolojik olarak brusellozla uyumlu 66 olgunun serum örneği RBPT, STAT ve ELISA ile test edildi. RBT pozitif ve negatif kişilerde STAT ve/veya ELISA test sonuçları seropozitiflik yönünden karşılaştırıldı. Veriler SPSS 16.0 bilgisayar programına girildi. Sonuçların istatistiksel analizi için Fischer Exact testi yapıldı. P< 0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of the study is to analyze the efficiency of combination of RBPT, STAT and ELISA tests in brucellosis patients where the diagnosis is dependent on the compatible clinical and epidemiological findings with negative RBPT and/or STAT test results. Methods: The serums of 66 patients having clinical and epidemiological findings compatible with brucellosis were analyzed using the combination of RBPT, STAT and ELISA tests. Serum samples positive or negative for brucellosis using the RBPT were analyzed for seropositivity using the STAT or ELISA tests in combination. The results were statistically analyzed with the SPSS 16.0 computer program using the Fisher Exact test. The significance level was defined as p< 0.05.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi’en_US
dc.relation.isversionof10.5505/kjms.2014.31549en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbrusellozen_US
dc.subjecttanısal testleren_US
dc.subjectrutinen_US
dc.subjectserolojik testleren_US
dc.subjectbrucellosisen_US
dc.subjectdiagnostic testsen_US
dc.subjectroutineen_US
dc.subjectserological testsen_US
dc.titleEndemik bölgelerde bruselloz tanısında serolojik testlerin kombinasyonuen_US
dc.title.alternativeCombination of the serological tests for the diagnosis of brucellosis in endemic areasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue1
dc.identifier.volume4
dc.identifier.startpage19
dc.identifier.endpage22
dc.contributor.authorIDTR192211en_US
dc.contributor.authorIDTR34649en_US
dc.contributor.authorIDTR120796en_US
dc.contributor.authorIDTR37225en_US
dc.contributor.authorIDTR47569en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record