Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKantarcı, Abdulmecit
dc.contributor.authorSubaşı, Irmak Durur
dc.contributor.authorAydınlı, Bülent
dc.contributor.authorDuran, Cihan
dc.contributor.authorDoğanay, Selim
dc.contributor.authorPolat, K. Yalçın
dc.contributor.authorAtamanalp, S. Selçuk
dc.date.accessioned2016-12-19T09:32:26Z
dc.date.available2016-12-19T09:32:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationKantarci A, Subasi ID, Aydinli B, Duran C, Doganay S, Polat KY, Kantarci R, Ogul H, S. Atamanalp SS. Imaging liver transplantation candidates using gadolinium enhanced MDCT angiography. Turk J Med Sci. 2009; 39(6): 909-916. doi:10.3906/sag-0902-16en_US
dc.identifier.issn1303-6165
dc.identifier.urihttp://journals.tubitak.gov.tr/medical/abstract.htm?id=10580en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1219en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.description.abstractAim: To report our experience with gadolinium enhanced computed tomography angiography (Gd-CTA) for end-stage liver disease patients who are candidates for liver transplantation as an alternative to iodinated contrast enhanced CTA and gadolinium enhanced magnetic resonance (MR) angiography. Materials and methods: Seventeen patients with end-stage liver disease were evaluated with Gd-CTA. The patients were 10 men (58.8%) and 7 women (41.1%) (age range: 37-59 years). Multidetector CT (MDCT) was performed using 16-detector-row CT scanners. 3D images of the celiac artery, superior mesenteric artery, portal vein, and inferior vena cava (IVC) were obtained for thorough assessment using multiple plane reconstruction and maximum-intensity projection. Adequate images were defined by complete opacification of the celiac, superior mesenteric, hepatic propria, bilateral hepatic arteries, main portal vein and bilateral intrahepatic portal branches, and IVC.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı son dönem karaciğer yetmezlikli, karaciğer nakli adaylarının iyotlu kontrast ajan kullanılan bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) ve gadolinyum kullanılan MR anjiyografiye alternatif olarak gadolinyum kullanılarak yapılan BTA (Gd-BTA) ile ilgili deneyimlerimizin aktarılmasıdır. Yöntem ve gereç: On yedi adet son dönem karaciğer yetmezlikli hasta Gd-BTA ile değerlendirildi. Hastaların 10’u erkek(% 58,8) ve 7’si kadındı (% 41,1) (yaş aralığı; 37-59). Çok kesitli BT olarak 16 dedektör sıralı tarayıcı kullanıldı. Çöliak arter, superior mezenterik arter, portal ven ve inferior vena kava (IVC) ’nın 3 boyutlu ve çok düzlemli rekonstrüksiyon görüntüleri elde edildi. Görüntülerin yeterliliği çöliak arter, superior mezenterik arter, arteria hepatic propiria, her iki hepatic arter, ana portal ven, her iki taraf portal dallar ve İVC nın tam opakifikasyonu elde edilerek tanımlandı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTUBİTAKen_US
dc.relation.isversionof10.3906/sag-0902-16en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectliver transplantationen_US
dc.subjectcandidatesen_US
dc.subjectgadoliniumen_US
dc.subjectMDCT angiographyen_US
dc.subjectkaraciğer naklien_US
dc.subjectalıcı adaylarıen_US
dc.subjectgadolinyumen_US
dc.subjectçok kesitli BT anjiyografien_US
dc.titleImaging liver transplantation candidates using gadolinium enhanced MDCT angiographyen_US
dc.title.alternativeKaraciğer nakil adaylarının gadolinyum destekli çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi ile görüntülenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Medical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.identifier.issue6
dc.identifier.volume39
dc.identifier.startpage909
dc.identifier.endpage916
dc.contributor.authorIDTR43889en_US
dc.contributor.authorIDTR47297en_US
dc.contributor.authorIDTR106512en_US
dc.contributor.authorIDTR141270en_US
dc.contributor.authorIDTR131495en_US
dc.contributor.authorIDTR45162en_US
dc.contributor.authorID5264en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record