Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGörak, Gülayen_US
dc.contributor.authorÇöllü, Ebru
dc.date.accessioned2014-06-16T11:48:31Z
dc.date.available2014-06-16T11:48:31Z
dc.date.issued2012-06-08en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationÇöllü, Ebru. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Yenidoğanda Bakıma İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/125en_US
dc.description03.06.2015 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractBakım standartlarına göre yenidoğan bakımı uzmanlaşmış personel tarafından yapılmalıdır. Yenidoğan bakımı ile ilgili yenidoğan ünitelerinde bakım kalitesi artmış ve hemşire en üst düzeyde ekibin çekirdek üyesi olma özelliğini kazanmıştır. Yenidoğan hemşireliğinin pratik uygulamasında genel olarak; bütün hemşirelik uygulamalarının temelini oluşturan hemşirelik sürecinden faydalanılır. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin Yenidoğan bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunmak amacı ile tanımlayıcı nitelikte planlandı. Araştırma İstanbul’daki bir vakıf üniversitenin hemşirelik yüksekokulunda öğrenimlerini sürdürmekte olan 350 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Veri toplama araçları olarak Öğrenci Bilgi Formu ve Yenidoğan Bakımı Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu kullanıldı, Verilerin istatistiksel analizi SPSS kullanılarak gerçekleştirildi. Hemşirelik öğrencilerinin Yenidoğan Bakımı hakkındaki bilgi düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu bulundu. Yenidoğan Bakımı hakkındaki bilgi düzeyini eğitim görülen sınıf, yaş (p<0,01), cinsiyet (p<0.05), mezun olunan lise türü ve başarı puanları (p<0,01) ile ilişkili olduğu belirlendi. Öğrencilerin yaşları artıkça bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür (rs=0,155, p=0,004). Araştırmaya katılan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kıyasla bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu belirlendi (Zmwu=-2,454, p=0,014). Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 2. sınıf öğrencilerine göre yenidoğan bakımı bilgi düzeylerinin yüksek olduğu saptandı (X2kw =62,621, p=0,000). Süper lise mezunu öğrencilerin düz lise mezunu öğrencilere göre bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü (X2kw=9,742, p=0,045). Babaları her hangi bir okuldan mezun ve okur-yazar olan öğrencilerin, babaları okur–yazar olmayan öğrencilere göre bilgi düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi (X2kw=13,679, p=0,018). Hemşirelik yüksek okullarının müfredat programında yenidoğan bakımı konusuna ayrıntılı yer verilmesi, aile sağlığı konusunda babalara yönelik eğitim programlarının planlanması önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractCare standards recommend the care of newborn babies to be provided by specialized health care personnel. The quality of care provided at neonatal care units has been improved considerably and nurses in neonatal care clinics play a pivotal role in health care team. Neonatal care nursing is based on main nursing care practices and nursing care process. The aim of this descriptive study was to assess the nursing students’ level of knowledge about neonatal care and to provide suggestions for improving the students’ knowledge about neonatal care. It was conducted at school of nursing of Foundation University, located in Istanbul. The study sample comprised of 350 undergraduate students. Data were collected using Student Information Form and Neonatal Care Knowledge Questionnaire. The data were analyzed using SPSS software (version 16). The study found that the level of knowledge about neonatal care of nursing students was high. There were statistically significant differences between and Neonatal Care Knowledge Questionnaire in relation to variables such as students’ class, gender and the type of high school completed (p < 0.05). The current study found also a correlation between students’ age and academic achievement scores (p< 0.01). There was a positive relationship between the level of knowledge and students’ age (rs = 0.155, p = 0.004). The level of knowledge of female nursing students were higher than male nursing students (Zmwu = -2.454, p = 0.014). Study found that the 4th and 3rd class students got higher level of knowledge about neonatal care than 2nd class students (X2kw = 62.621, p = 0.000). Students graduated from so-called super section of these schools so-called super section of the general high schools got higher level of knowledge about neonatal care than those graduated from general high school (X2kw = 9.742, p = 0.045). Students whose father has had any formal education or were literate had better level of knowledge about neonatal care than those whom father were illiterate (X2kw = 13.679, p = 0.018). Study suggest to develop courses in the curriculum of nursing schools about neonatal care, and family planning health education about fathers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjecthemşireen_US
dc.subjecthemşirelik öğrencilerien_US
dc.subjectyenidoğanen_US
dc.subjectbilgi düzeyien_US
dc.subjectnurseen_US
dc.subjectnursing studentsen_US
dc.subjectneonatalen_US
dc.subjectlevel of knowledgeen_US
dc.titleHemşirelik öğrencilerinin yenidoğanda bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the nursing student' levels of information about the care of the newbornen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorIDTR141273en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Hemşirelik [98]
    Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record