Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüzbaşıoğlu Erdal
dc.contributor.authorÖzgür Artunay
dc.contributor.authorCanan Aslı Utine
dc.contributor.authorE. Alper Şengül
dc.contributor.authorRıfat Rasier
dc.contributor.authorHalil Bahçecioğlu
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:49:15Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:49:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1305-9173
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpneU1qWTI=
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1345
dc.description.abstractAmaç: Primer Açık Açılı Glokom (PAAG) ve Normal Tansiyonlu Gokom (NTG) hastalarında göz içi basıncı (GİB) ve korneal histerezis (KH) ilişkisinin karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Çalışma; yeni teşhis edilmiş primer açık açılı glokomu olan hastalarla (Grup I), yeni teşhis edilmiş normal tansiyonlu glokom hastaları (Grup II) dahil edillerek prospektif olarak gerçekleştirildi. Oküler cerrahi geçirenler, sistemik bağ dokusu hastalığı olan hastalar ile +/-3 dioptri üzerinde kırma kusuru olan hastalar çalışma kapsamı dışında tutuldu. Hastaların göz içi basınçları (GİB) ve korneal histerezisleri (KH) Oküler Response Analyzer (ORA) ile ölçüldü, sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Bulgular: Grup 1 de 28, Grup 2 de 20 hasta vardı. Grup I de ortalama GİB 27.51±7.57 mmHg ve ortalama KH 8.83±1.97 mmHg ve MKK 568.50±25.78 mm olarak bulundu. Grup II de ortalama GİB 17.83±2.88 mmHg ve ortalama KH 9.43±1.04 mmHG ve MKK 550.71±33.84 mm olarak bulunmuştur. Sonuç: İki grupda GİB-KH arasında PAAG da %90, NTG da %54 de varan negatif yönde bir korelasyonun varlığı tespit edildi. Azalmış KH in glokom için bir risk faktörü olabileceği düşünüldü.en_US
dc.description.abstractPurpose: To evaluate the correlation between intraocular pressure (IOP) and corneal hysteresis (CH) in cases patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normaltension glaucoma (NTG). Materials and Methods: The This prospective study was prospectively realised by included 28 newly -diagnosed POAG patientscases (group I), and 24 newly -diagnosed normaltension glaucoma patientscases (group II). The patients who had a history of previous ocular surgery before or who had connective tissue disorders, and over +/-3 dioptric refractive error were excluded. The IOP and CH were measured by Ocular Response Analyzer (ORA) and the resutsresults were compared and discussed. Results: There were 28 cases patients in group 1 and 20 cases in group 2. The mean IOP was 27b51±7.57 mmHg, mean CH was 8.83±1.97 mmHg, and central corneal thickness (CCT) was 568.50±25.78 mm in group 1. The mean IOP was 17.83±2.88 mmHg, mean CH was 9.43±1.04 mmHg, and CCT was 550.71±33.84 mm in group 2. Conclusion: It has been detected that, there was a negative correlation up to 90% in POAG and 54% in NTG between IOP and CH in both groups. We consider iIncreased CH could be a risk factor for glaucoma.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titlePrimer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe correlation between corneal hysteresis and intraocular pressure in primary open-angle glaucoma and nomal tension glaucomaen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalGlokom Katarakten_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record