Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCem Başataç
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:49:51Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:49:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-9833
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnME9EWTBOQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1541
dc.description.abstractTestis rüptürü,künt skrotal travma sonrası tunika albugineanın bütünlüğünde bozulma olarak tanımlanmaktadır. Testis rüptüründen şüphelenildiğinde erken cerrahi eksplorasyon önerilmektedir. Hafif laserasyonlar primer onarım ile tedavi edilebilir. Ancak, geniş tunikal defekti olan testis rüptürlerinde tedavi yönetimi zordur. Bu hastalarda şiddetli ödem ve geniş tunikal ayrılma sebebiyle primer kapama mümkün olmayabilir. Buna ilaveten, fertilitenin korunması için de orşiyektomi en son seçenek olarak düşünülmelidir. Biz bu olguda primer onarıma uygun olmayan geniş tunikal defekte sahip bir testis rüptürü olgusunda tunika vaginalis flebi ile yapılan onarımın etkinliği ve uygulanabilirliğini sunduk.en_US
dc.description.abstractTesticular rupture is defined as the impairment of the integrity of the tunica albuginea after blunt scrotal trauma. Early surgical exploration is recommended when the diagnosis of testicular rupture is suspicious. Mild lacerations can be treated with the primary repair. However,the management of testicular rupture with the large tunical defect is challenging. Primary closure can be impossible due to excessive edema and large tunical separation in these patients. In addition to this, orchiectomy should be considered as a last resort since preservation of the fertility.In this case, we presented the feasibility and efficacy of the vascularized tunica vaginalis flap in patient who has testicular rupture with the large tunical defect not amenable to the primary repair.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectRadyolojien_US
dc.subjectNükleer Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.titleTunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürü: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeSevere testicular rupture treatment by using with tunica vaginalis flap:Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage294en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record