Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCem Başataç
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:50:02Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:50:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-0865
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNE9ERTVPUT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1596
dc.description.abstractTestis rüptürü,künt skrotal travma sonrasi tunika albugineanin bütünlüğünde bozulma olarak tanimlanmaktadir.Testis rüptüründen şüphelenildiğinde erken cerrahi eksplorasyon önerilmektedir. Hafif laserasyonlar primer onarim ile tedavi edilebilir. Ancak, geniş tunikal defekti olan testis rüptürlerinde tedavi yönetimi zordur. Bu hastalarda şiddetli ödem ve geniş tunikal ayrilma sebebiyle primer kapama mümkün olmayabilir. Buna ilaveten, fertilitenin korunmasi için de orşiyektomi en son seçenek olarak düşünülmelidir. Biz bu olguda primer onarima uygun olmayan geniş tunikal defekte sahip bir testis rüptürü olgusunda tunika vaginalis flebi ile yapilan onarimin etkinliği ve uygulanabilirliğini sunduk.en_US
dc.description.abstractTesticular rupture is defined as the impairment of the integrity of the tunica albuginea after blunt scrotal trauma. Early surgical exploration is recommended when the diagnosis of testicular rupture is suspicious. Mild lacerations can be treated with the primary repair. However,the management of testicular rupture with the large tunical defect is challenging. Primary closure can be impossible due to excessive edema and large tunical separation in these patients. In addition to this, orchiectomy should be considered as a last resort since preservation of the fertility.In this case, we presented the feasibility and efficacy of the vascularized tunica vaginalis flap in patient who has testicular rupture with the large tunical defect not amenable to the primary repair.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTunika vaginalis flebi ile onarılan parçalı testis rüptürüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.startpage294en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record