Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCemile Altun
dc.contributor.authorFatma Uzundemir
dc.contributor.authorKoray Çiftçi
dc.contributor.authorRıfat Rasier
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:50:21Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:50:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNE16RXlNZz09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1685
dc.description.abstractAmaç: Diabetik Retinopati olgulu gözlerde laser tedavi tekniğini kolaylaştıracak, asistan doktor eğitimleri sırasında tedavi tekniğinin anlatılmasına yardımcı olacak şekilde bir model tasarlanması amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında diabetik retinopati tanısı konulmuş 127 gözün tedavi öncesi Fundus Floresein Anjiyografi (FFA) görüntüsü alındı. Bunun için Kowa VX-10 cihazı kullanıldı. Çalışma iki adımda gerçekleştirildi. Birinci adım; optik disk ve makula bölgesinin tespiti, ikinci adım; görüntü üzerine laser tedavi tekniğine uygun model tasarlamaktır. Çalışma, görüntü işleme tekniklerini kullandığımız Matlab ortamında gerçekleştirildi.Bulgular: 127 diabetik retinopatili FFA görüntülerinde, optik disk ve makula bölgelerinin doğru tespitinde 240 micron sapma ile %80 oranında başarı elde edildi. Laser atış bölgelerinin işaretlenmesine ve yapılan işlemlerin arşivlenmesine imkan sağlayan bir model tasarlandı.Tartışma: Laser tedavi sırasında korunması gereken bölgelerin otomatik tespiti ve işaretlenmesi, laser atışı yapılmak istenilen yerlerin işaretlenmesine olanak sağlayarak koordinat bilgilerinin görülebildiği bu model daha az riskli ve daha etkin tedavi yöntemlerinin gelişmesinde kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim was to design a model which facilitates laser treatment for Diabetic Retinopathy and the treatment technique was conducted during education of assistant doctors.Materials and Methods: 127 patients diagnosed with diabetic retinopathy had their eyes scanned by Fundus Floresein Angiography before treatment. Kowa VX-10 device was used for scanning / these images. This study had two steps one of which was to detect optic disc and macula region and the other was to design a model which was compatible with laser treatment over image/ display. Matlab software was used.Results: Optic disc and macula regions in 80% of the 127 FFA images with diabetic retinopathy were correctly detected (Standart Deviation: 240 micron). A model which enables laser shot region to be marked and tasks to be stored was designed.Conclusions: During laser treatment, the regions which need protection, are automatically detected and guarded. with this model it provides coordination of information by enabling places which required laser shot to be marked, and is used to develop less risky and more effective treatments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleRetina Hastalıklarında Fundus Floresein Anjiografi Testi Üzerinden Lazer Uygulamasını Destekleyen Bilgisayar Programının Geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDeveloping a Computer Program of Laser Aplication Imaged with Fundus Fluoresceın Angiography Test for Retinal Diseasesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRetina-Vitreusen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record