Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCeyhan, Mehmet
dc.contributor.authorKaradağ, Eda Öncel
dc.contributor.authorBadur, Selim
dc.contributor.authorAkçay, Meral Ciblak
dc.contributor.authorAlhan, Emre
dc.contributor.authorÇelik, Ümit Sızmaz
dc.contributor.authorÖzkaya, Aslınur Parlakay
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:38Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1307-1068
dc.identifier.issn1308-5271
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRNeU5UTTVPUT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3782
dc.description.abstract2010-2011 kış sezonunda influenza benzeri semptomlarla başvuran hastalarda influenza virüs tiplerinin (influenza A, influenza B ve H1N1) dağılımı, klinik özellikleri ve tedavide oseltamivirin etkinliğinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Ocak-Mart 2011 tarihlerinde üç farklı merkeze influenza benzeri semptomlarla başvuran 18 yaş altındaki 300 hasta dahil edildi. İnfluenza sorgulama formu oluşturulan hastaların yaşı, influenza aşı durumu, başvuru semptomlarının başlangıç ve bitiş tarihleri, komplikasyonların varlığı, antiviral tedavi ve antiviral tedavi dışındaki kullanılan ilaçlar (antipiretik, antibiyotik vb.), hospitalizasyon durumu, altta yatan kronik bir hastalık olup olmadığı kaydedildi. Tüm hastalardan influenza virüsleri için nazal sürüntü (swab) örnekleri alındı. Örneklerden influenza virüs tipleri için "reverse-transcription" polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) çalışıldı. Hastaların bir kısmına RT-PCR sonuçları beklenmeden rastgele oseltamivir tedavisi başlandı ve takibe alındı. Bulgular: Hastalarda başvuru sırasında en sık görülen semptomlar ateş (%87.3), öksürük (%84.7), burun tıkanıklığı (%86.3), burun akıntısı (%83.7), boğaz ağrısı (%32), baş ağrısı (%21.3), kas ağrısı (%16.3) idi. Hastaların 45’ine (%15) mevsimsel influenza aşısı yapılmışken, 255’inin (%85) aşısı yoktu. Hastaların 129’unda (%43) influenza RT-PCR pozitif bulundu ve bunların 71’ine oseltamivir başlanmıştı. İnfluenza pozitif grupta yer alan ve oseltamivir başlanan hastalarda ateş, öksürük, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı süresinin istatistiksel olarak daha kısa olduğu saptandı (p<0.002). Oseltamivir tedavisinin semptomların başlangıcından itibaren ilk 48 saatte başlanmasının klinik iyileşme üzerinde daha etkili olduğu gösterildi. RT-PCR pozitifliği olan hastalardaki influenza virüsü tiplerinin dağılımına bakıldığında, 37’sinde (%28.6) H1N1, 44’ünde (%34.1) influenza A, 46’sında (%35.6) influenza B, 2’sinde (%1.5) miks etken saptandı. Etkenler arasında semptom süresi karşılaştırıldığında influenza B’de öksürük (p<0.001), burun tıkanıklığı (p<0.05) ve burun akıntısının (p<0.001) diğer etkenlere göre daha uzun sürdüğü görüldü. Sonuç: Mevsimsel influenza ve H1N1’in tedavisinde oseltamivir etkili bir ajandır. Ancak tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmalı ve başlamak için test sonuçları beklenmemelidir. (J Pediatr Inf 2012; 6: 1-5)en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this multicentric prospective study was to evaluate the efficacy of a new bioequivalent formulation of oseltamivir for the treatment of influenza A, influenza B and H1N1 during the 2010- 2011 influenza season. Materials and Methods: We compared the symptoms and signs of 300 pediatric patients presenting to three University hospitals with an influenza-like illness, between January and March 2011. Nasal swab specimens were collected from all children and tested by reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) for influenza viruses. After randomization, half of the participants were prescribed oseltamivir, while the other half were observed conservatively. Forty patients who were followed-up for influenza prior to the study were also included into the evaluation. Results: Influenza was confirmed by RT-PCR in 129 children, 71 of whom were prescribed oseltamivir. The durations of symptoms such as fever, cough, nasal congestion and rhinorrhea were significantly shorter for patients who were treated with oseltamivir compared with untreated patients (for all symptoms p&lt;0.002). Early initiation of oseltamivir therapy (within 48 hours of the onset of symptoms) was associated with more favorable outcomes and a earlier recovery than in patients for whom treatment was delayed (beyond 48 hours). Thirty-seven patients (28.6%) had H1N1, 44 (34.1%) had influenza A, 46 (35.6%) had influenza B, 1 (0.75%) had H1N1 plus influenza A and 1 (0.75%) had influenza A plus influenza B viruses. In the comparison of the duration of symptoms in different virus types, a statistically significant difference was only observed in patients with influenza B, who had a longer duration of cough (p&lt;0.001), nasal congestion (p&lt;0.001) and rhinorrhea (p&lt;0.001). Conclusion: Oseltamivir is an effective treatment for the management of seasonal influenza and H1N1, and should be initiated immediately without waiting for laboratory confirmation of diagnosis. (J Pediatr Inf 2012; 6: 1-5)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.title2010-2011 Kış sezonunda görülen influenza virüsü tipleri ve tedavide oseltamivir’in etkinliğien_US
dc.title.alternativeInfluenza viruses types in 2010-2011 winter season and effectiveness of oseltamivir treatmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇocuk Enfeksiyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage5en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record