Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Türker
dc.contributor.authorAydın, Atakan
dc.contributor.authorÖnel, Defne
dc.contributor.authorÖzkan, Safiye
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:52Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:52Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpjME5ESXk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3875
dc.description.abstractAmaç: Doğumsal brakiyal pleksus paralizisine bağlı omuzda internal rotasyon kontraktürü gelişmiş olgularda subskapularis ve pektoralis majör kaslarının serbestleştirilmesi ve latissimus dorsi/teres majör kaslarının rotator manşete transferinin sonuçları değerlendirildi. Çalışma planı: Yetmiş hastada (44 erkek, 26 kız; ort. yaş 7.6; dağılım 2-16) latissimus dorsi/teres majör kaslarının rotator manşete transferi yapıldı. On dokuz olguda C5-C6, 16'smda C5-C7, 35'inde C5-T] spinal köklerinde hasar vardı. Kırk altı olguda subskapularis kasının skapula ön yüzünden serbestleştirilmesi, 55 olguda pektoralis majör kasının parsiyel tenotomi ile uzatılması uygulandı. Glenohu-meral eklem ön-arka direkt grafiler ve aksiyel manyetik rezonans görüntüleri ile değerlendirildi. Waters ve Peljovich sınıflamasına göre tip I ile tip H'ye uyan deformiteleri olan olgulara ameliyat uygulandı. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası ölçülen eklem hareket açıklığı değerleri ve Mallet skorlaması ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 37.9 ay (dağılım 24-64 ay) idi. Sonuçlar: Ameliyat sonrasında aktif abdüksiyon ve eksternal rotasyon açılan ortalamaları sırasıyla 132.6° (dağılım 90-170°; ortalama artış 60.3°) ve 81.1° (dağılım 30°-100°; ortalama artış 58.7°) ölçüldü. Ameliyat sonrası Mallet skoru ortalamaları abdüksiyon ve eksternal rotasyonda 3.9; eli başa, ağza ve sırta götürmede sırasıyla 3.7,3.4 ve 2.5 bulundu. İzlem döneminde ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Çıkarımlar: Omuz hareketlerinin restorasyonu için uyguladığımız rekonstrüksiyonlar, hafif glenohumeral eklem deformitesi olan hastalarda tatmin edici düzeyde omuz abdüksiyonu ve eksternal rotasyon sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjectives: We evaluated the results of the subscapularis and pectoralis major muscle releases and the transfer of latissimus dorsi/teres major muscles to the rotator cuff in patients with internal rotation contractures due to obstetric brachial plexus palsy. Methods: Seventy patients (44 boys, 26 girls; mean age 7.6 years; range 2 to 16 years) underwent transfer of the latis-simus dorsi/teres major muscles to the rotator cuff. Spinal root involvement was at C5-C6in 19 patients, at C5-C7 in 16 patients, and at C5-Ti in 35 patients. In 46 patients, the sub-scapularis muscle was released from the anterior surface of the scapula, and in 55 patients, the pectoralis major muscle was released by fractional tenotomy. The glenohumeral joint was evaluated by anteroposterior direct graphics and axial magnetic resonance scans. According to the Waters-Peljovich grading system, all the patients had type I or type II deformities. Pre- and postoperative range of motion val-ues and Mallet scores were compared. The mean follow-up period was 37.9 months (range 24 to 64 months). Results: The mean shoulder abduction increased to 132.6° (range 90° to 170°; mean gain 60.3°) and external rotation increased to 81.1° (range 30° to 100°; mean gain 58.7°). The mean postoperative Mallet scores for global abduction and external rotation were 3.9; hand-to-head, to-mouth, and to-back scores were 3.7, 3.4, and 2.5, respectively. No serious complications were seen during the follow-up period. Conclusion: The results of reconstruction techniques employed in our study show satisfactory increases in shoulder abduction and external rotation in patients with a minimal glenohumeral deformityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDoğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonuen_US
dc.title.alternativeReconstruction of shoulder abduction and external rotation in obstetric brachial plexus palsyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage169en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record