Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPoyanlı, Arzu
dc.contributor.authorSencer, Serra
dc.contributor.authorRozanes, İzzet
dc.contributor.authorAcunaş, Bülent
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:08Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:08Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1302-7808
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRVMU9UUTA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3965
dc.description.abstractBu çalışmada, sınırlı akciğer rezervi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanamayan ve endovasküler tedavi yapılmak üzere bölümümüze gönderilen 23 masif hemoptizi olgusu irdelenerek, tecrübelerimizin değerlendirilmesi ve karşılaşılan problemlerin analizi amaçlanmıştır. Ocak 1997-Ağustos 2000 tarihleri arasında yaşları 27-71 arasında değişen 23 olguda (3 kadın, 20 erkek) masif hemoptizinin kontrolü amacıyla transkateter embolizasyon yapılmıştır. On yedi (%74) olguda bir seans uygulanan endovasküler tedavinin ardından ortalama 18.4 aylık (2 gün-38 ay) takip süresi içinde hemoptizi tekrarlamamıştır. Altı (%26) olguda ilk girişimden ortalama 3.6 (1-7) ay sonra yeniden masif hemoptizi şikayeti gelişmiştir. Bu olguların beşinde kanama kaynağı anjiyografik olarak saptanarak, embolize edilmiştir. Son embolizasyondan günümüze dek, bir olguda yedi günlük ve diğer olgularda ortalama 28 aylık (18-36 aylık) izleme sürecinde hemoptizi bildirilmemiştir. Bir olgu ise ilk endovasküler tedaviyi izleyen bir aylık semptomsuz dönemin ardından müdahale edilemeden, abondan kanama nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Çalışma grubumuzda yer alan hiçbir olguda işleme bağlı majör komplikasyon izlenmemiştir. Endovasküler tedavi, cerrahi tedavi uygulanamayan masif hemoptizi olgularında etkin ve güvenli bir palyatif tedavi seçeneğini oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was the evaluation of 23 patients with massive haemoptysis, who could not be treated surgically due to limited lung capacity and were sent to our department for endovascular intervention, in the light of our past experience and the analysis of problems that were encountered. Twenty three patients (3 females and 20 males) aged 27-71 years underwent transcatheter embolization for control of massive hemoptysis between January 1997 and August 2000. No recurrent haemoptysis was noted after one session of endovascular therapy during an average follow up period of 18.4 months (range: 2 days-38 months) in 17 cases (74%). Massive haemoptysis has recurred in six cases (26%) after the first intervention (average follow up: 3.6 months, range: 1-7 months). No heamoptysis has been reported up to the present time during seven-day follow-up in one case and a mean follow-up period of 28 months in the others (range: 18-36 months). One case has died due to uncontrollable bleeding after a one month symptom-free period. No major procedure-related complications have been encountered in our study. Endovascular therapy provides a safe and effective form of alternative palliative treatment in cases of massive haemoptysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.titleMasif hemoptizinin palyatif tedavisinde etkin bir seçenek: Endovasküler girişimen_US
dc.title.alternativeAn effective alternative in the palliative treatment of massive hemoptysis: Endovascular interventionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalToraks Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage22en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record