Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Nilay
dc.contributor.authorBerker, Ender
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:45Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:45Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-0234
dc.identifier.issn1308-6316
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TlRnM01qTXo
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4154
dc.description.abstractServikal spondilotik myelopati servikal spondilozun en ağır komplikasyonlarındandır. Servikal myelopatinin başlangıcı sinsidir, 50-60 yaşlarında görülür. Derin sızlama ve yanma hissi ile ince el becerilerinin azalması, üst ekstremitelerde güç azalması, dizestezi, yazı yazmada zorluk, yürüme zorluğu, denge bozukluğu ilk şikayetler arasındadır. Erken evrelerde radiküler/sinir kök tutulumlarıyla karışarak tanısı atlanır. Fizik muayenede lezyon seviyesinde alt motor nöron bulguları saptanırken, lezyon seviyesi altında üst motor nöron bulguları saptanır. L'Hermitte ve Spurling bulguları yanı sıra patolojik refleksler ortaya çıkabilir. SSM tanısında görüntüleme yöntemleri çok önemlidir ve bunlar lateral grafiler, intratekal kontrastlı bilgisayarlı tomografi, Myelografik bilgisayarlı tomografi ile manyetik rezonans görüntülemedir. Lateral grafide Torg veya Pavlov oranı ölçülür ve bu oranın 0,8-0,7'ye inmesi halinde premyelopatiden söz edilebilir. Tanıda diğer yöntemler arasında elektromiyografi, somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller, motor uyandırılmış potansiyeller ve ürodinamik incelemeler vardır. Yapılan çoğu çalışmada konservatif tedavinin etkinliğinin düşük olduğunu savunulurken, iyi bir muayene ardından yapılan yoğun konservatif tedavinin de başarılı sonuçlar vereceği söylenmektedir. Konservatif tedavide servikal traksiyon, servikal immobilizasyon ve diğer fizik tedavi ajanları kullanılabilir, ancak bunlara yönelik yapılan çalışmalar yetersizdir. Araştırıcılar cerrahinin semptomların başlangıcından itibaren ilk 18 ay içinde yapılmasının daha başarılı sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir.en_US
dc.description.abstractCervical spondylotic myelopathy is the most serious complication of cervical spondylosis and has an insidious onset at the fifth to sixth decades of life. The initial symptoms are deep aching and burning sensation, loss of fine motor control and muscular strength of the upper extremities, dysesthesias, difficulty in writing and walking as well as balance impairments. Early symptoms may mimic radicular/nerve root involvement leading to misdiagnosis. Physical examination demonstrates lower motor neuron symptoms at the lesion level and upper motor neuron symptoms below the level of the lesion. Pathological reflexes as well as L'Hermitte and Spurling signs may also be present. Lateral cervical roentgenograms and imaging studies, intrathecal contrast computerized tomography, myelo-computerized tomography and magnetic resonance imaging are the main tools for diagnosis. Lateral X-rays are helpful in measuring Torg and Pavlov ratio where the decrease to 0.8-0.7 may point out premyelopathy. Electromyography, somatosensory evoked potentials and motor evoked potentials as well as urodynamic investigations are also used in the diagnosis. In most studies it was concluded that conservative treatment had lower efficacy, however, intensive treatment following a comprehensive physical examination lead to better results. Cervical traction, cervical immobilization and other physical therapy agents may be used in conservative therapy, but there is limited evidence for this hypothesis. The researchers declared that during the first 18 months after diagnosis of surgical treatment may demonstrate positive outcome.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleServikal spondilotik myelopatien_US
dc.title.alternativeCervical spondylotic myelopathyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.startpage42en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record