Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Kolorektal kanserler ve bakım. 

  Akın, Semiha (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  Kolorektal kanserler, kadın ve erkeklerde en sık rastlanan kanserler içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Amerikan Kanser Verilerine göre 2011 yılında 101.870 vakaya rektum kanseri tanısı konulacağı tahmin edilmektedir. ...
 • Nöroloji hastasında sıvı, elektrolit ve beslenme durumunun değerlendirilmesi ve bakımı 

  Horasan, Emel (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
  Vücuttaki suyun düzenlenmesi büyük ölçüde beyine, özelliklede hipotalamusa ve hipofiz bezine bağlıdır. Bu yüzden akut nörolojik bozuklukları olan hastalarda sıvı ve elektrolitlerdeki (özellikle sodyum) dengesizliklerin sık ...
 • Nöroloji hastasında kardiyovasküler durum değişiminin değerlendirilmesi, yorumlanması ve bakımı. 

  Aygün, Mahmure (Nobel tıp kitabevleri, 2014)
  İnsan kardiyovasküler sistemi gelen uyarılar doğrultusunda sürekli olarak değişen, uyum sağlayan, esnek bir sistemdir. Bu uyum sağlama yeteneği, otonom sinir sisteminin kalp ve kan damarları üzerindeki tam kontrolünün bir ...
 • Şizofreni ve bakım 

  Pektekin, Çaylan (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  Tarih boyunca korkulan, anlaşılmayan hakir görülen bir hastalık olan şizofreni püberte ve adölesen dönemlerinde daha çok rastlanması nedeni ile kreapelin (1896) buna Dementia Praecox (Erken bunama) adını vermiştir. Daha ...
 • Obezite ve yönetimi 

  Aygün, Mahmure (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  Obezite harcanandan daha fazla enerji alımına bağlı kronik pozitif enerji dengesi sonucunda vücut genelinde veya lokal olarak apidoz dokuda sağlığı bozacak ölçüde anormal ve aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Obezite; ...
 • İrritabl barsak sendromu ve bakım 

  Horasan, Emel (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  İrritabl barsak sendromu (İBS) fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarının büyük bölümünü oluşturan, kronik, tekrarlayan karın ağrısı, defekasyon düzeninde bozulma ve şişkinlik şikayetleri ile karakterize fonksiyonel ...
 • Akciğer kanseri ve bakım. 

  Akın, Semiha (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  Amerikan Kanser Derneği raporuna göre ABD’de 2011 yılında 221.130 yeni vakanın akciğer kanseri tanısı alacağı, tüm kanserlerin %14’ünün akciğer kanseri vakalarından oluşacağı, kansere bağlı ölümlerin %27’sinin akciğer ...
 • Kronik hastalıklarda primer ve sekonder korunma 

  Akın, Semiha (Nobel tıp kitabevleri, 2012)
  Dünyada ve ülkemizde değişmekte olan sosyoekonomik özelliklerin paralelinde farklılaşan yaşam tarzları neticesinde bulaşıcı olmayan hastalıların meydana getirdiği yük hızla artmaktadır. Dünya ve ülkemiz sağlık gündemi, ...
 • Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği 

  Görak, Gülay; Savaşer, Sevim; Yıldız, Suzan (İstanbul tıp kitabevi, 2011)
  Eserde toplumumuzda ve morbidite açısından önemli bir yer tutan bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları ile hemşirelik bakımlarına yer verilmiştir. Kitabın sistematik yapılandırılmasında; enfeksiyon oluşumu, kontrol altına ...
 • İç hastalıkları hemşireliği uygulama rehberi 

  Durna, Zehra; Akın, Semiha; Özdilli, Kürşat (Cinius yayınları, 2009)
  İç Hastalıkları Hemşireliği: İç Hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta bireyin, ailenin, toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve ...
 • Hemşirelik felsefesi. Kuramlar-bakım modelleri ve politik yaklaşımlar 

  Pektekin, Çaylan (İstanbul medikal yayıncılık, 2013)
  Hemşirelik; bireyin, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve kültürel yönleri ile ilgilenen sağlık bilim ve sanatıdır. Başlangıçta hemşireler ne yaptıkları, bunu niçin yaptıkları, nasıl yaptıkları yada elde ettikleri ...