Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGörak, Gülay
dc.contributor.authorSavaşer, Sevim
dc.contributor.authorYıldız, Suzan
dc.date.accessioned2014-11-03T08:48:54Z
dc.date.available2014-11-03T08:48:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGörak, Gülay; Savaşer, Sevim; Yıldız, Suzan. (2011). Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği. İstanbul, İstanbul tıp kitabevien_US
dc.identifier.isbn9789944211864
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/493en_US
dc.description.abstractEserde toplumumuzda ve morbidite açısından önemli bir yer tutan bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları ile hemşirelik bakımlarına yer verilmiştir. Kitabın sistematik yapılandırılmasında; enfeksiyon oluşumu, kontrol altına alınması, hastane enfeksiyonları, bağışıklama vb. temel konuların yanısıra hastalılar bulaşma yolları baz alınarak gruplandırılmıştır. Böylece hastalığın kontrol altına alınmasında bulaşma yolunun öğreniminin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Kitapta ayrıca kan ve diğer yollarla bulaşan bazı enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımlarına yer verilmiştir.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÜNİTE 1: ENFEKSİYON ETKENLERİNİN GENEL ÖZELİKLERİ VE ENFEKSİYON OLUŞUMU PROF. DR. GÜRAY GÖRAK 1. GİRİŞ 1 2. ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 1 3. ENFEKSİYON OLUŞUMU 6 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA SÜREÇ 14 5. ENFEKSİYON TİPLERİ 14 6. ENFEKSİYONUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ 14 7. ENFEKSİYON TANISINDA KULLANILAN TESTLER 15 ÜNİTE 2: ENFEKSİYONLARDAN KORUNMADA BAĞIŞIKLAMA PROF. DR. GÜRAY GÖRAK 1. GİRİŞ 17 2. AŞILANMADA İSTENİLEN SONUÇLARI SAĞLAMADA HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI 19 3. ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE UYGULANAN RUTİN AŞI TAKVİMİ 22 4. ERİŞKİNLERDE AŞILAMA 24 5 AKTİF BAĞIŞIKLIKTA KULLANILAN AŞILAR 25 5. AŞILARIN BUZDOLABINDA SAKLANMA KOŞULLARI 35 6. PASİF BAĞIŞIKLIK 35 ÜNİTE 3 : HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUNMA ÖNLEMLERİ • PROF. DR. SEVİM SAVAŞER 1.HASTANE ENFEKSİYONLARININ TANIMI VE ÖNEMİ 39 2. HASTANE ENFEKSİYONLARININ TARİHÇESİ 41 3. HASTANE ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ 42 4. HASTANEDE ENFEKSİYONUN YAYILMASINDA ETKİLİ FAKTÖRLER 43 5. HASTANE ENFEKSİYONLARININ SINIFLANDIRILMASI 43 6. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) 44 7. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ (EKH) 45 8. HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ 47 9. HASTANE ENFEKSİYONLARI SIKLIK ÖLÇÜTLERİ 61 10. ÜLKEMİZDE HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER VE UYGULAMALAR 62 ÜNİTE 4: ENFEKSİYON KONTROLÜ VE KORUNMA ÖNLEMLERİ PROF. DR. GÜRAY GÖRAK 1.GİRİŞ 67 2. ENFEKSİYON HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ 67 3. İZOLASYON VE İZOLASYON İŞLEMLERİ 67 4. İZOLASYON YÖNTEMLERİ 80 5. BAŞLICA TIBBİ GİRİŞİMLERDE KONTROL ÖNLEMLERİ 84 6. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 89 ÜNİTE 5: SOLUNUM YOLU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMLARI Prof. Dr. Gülay Görak 1. GİRİŞ 95 2. SOĞUK ALGINLIĞI (Akut nezle, common cold, akut rinitis) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 96 3. GRİP (İnfluenza, paçavra hastalığı, epidemic influenza) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 98 4. KIZAMIK (Measles, Rubeola) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 100 5. KABAKULAK (Paratitis epidemica, mumps) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 102 6. SU ÇİÇEĞİ (Varicella, chickenpox) HEMŞİRELİK BAKIMI 105 7. KIZIL ( Scarlet fever, scarlatina) HEMŞİRELİK BAKIMI 107 8. BOĞMACA (Wooping cough, pertussis) HEMŞİRELİK BAKIMI 109 9. DİFTERİ (Kuşpalazı) HEMŞİRELİK BAKIMI 111 10. PNÖMONİLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI 115 11. TÜBERKİLOZ VE HEMŞİRELİK BAKIMI 121 12. SARS VE HEMŞİRELİK BAKIMI 131 ÜNİTE 6: SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI Prof. Dr. Sevim Savaşer 1. GİRİŞ 135 2. BESİN ZEHİRLENMELERİ 136 3. TİFO (ENTERİK ATEŞ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 143 4. PARATİFO (PARATİFOİD ATEŞ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 146 5. KOLERA VE HEMŞİRELİK BAKIMI 147 6. BRUSELLOZİS (MALTA ATEŞİ, ONDÜLAN ATEŞ, BRUSELLOZ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 150 7. SHİGELLOZİS (BASİLLİ DİZANTERİ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 152 8. POLİOMYELİT (EPİDEMİK ÇOCUK FELCİ, ÇOCUK FELCİ, AKUT ANTERİOR POLİOMİYELİT) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 154 9. SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞAN PARAZİTLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMLARI 158 ÜNİTE 7: CİNSEL YOLLA BU LAŞAN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMLARI Prof. Dr. Suzan Yıldız 1. GİRİŞ 171 2. GONOKOKSİK VE NONGONOKOKSİK ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 172 3. VAJİNAL AKINTI İLE SEYREDEN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 178 4. JENİTAL ÜLSERLE SEYREDEN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 183 5. JENİTAL SİĞİL İLE SEYREDEN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 198 ÜNİTE 8: DERİ VE MUKOZA YOLU İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMLARI Prof. Dr. Suzan Yıldız 1. GİRİŞ 207 2. PEDİCULOSİS (BİTLENME) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 207 3. SCABİES (UYUZ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 210 4. TETANOZ VE HEMŞİRELİK BAKIMI 213 5. KUDUZ (RABİES, HYDROPOBİA) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 217 6. KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) HASTALIĞI 224 ÜNİTE 9: KAN VE DİĞER YOLLARLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMLARI Prof. Dr. Gülay Görak, Prof. Dr. Sevim Savaşer 1. GİRİŞ 231 2. VİRAL HEPATİTLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI 231 3. HIV ENFEKSİYONU / AIDS VE HEMŞİRELİK BAKIMI 239 4. SITMA (MALARYA) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 252 5. LEİSHMANİYAZİS (KALA-AZAR) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 256 6. TOKSOPLAZMOZİS VE HEMŞİRELİK BAKIMI 259 7. ECHİNOCOCCOSUS (HİDATİOZ) VE HEMŞİRELİK BAKIMI 262en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul tıp kitabevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBulaşıcı hastalıklaren_US
dc.titleBulaşıcı hastalıklar hemşireliğien_US
dc.typebooken_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.contributor.authorIDTR141273en_US
dc.contributor.authorIDTR176789en_US
dc.contributor.authorIDTR1077en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record