Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSalway, J.G.
dc.contributor.editorGörmüş, Uzayen_US
dc.contributor.editorErgen, H. Arzuen_US
dc.contributor.editorZeybek, Ümiten_US
dc.date.accessioned2014-11-06T12:23:22Z
dc.date.available2014-11-06T12:23:22Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSalway, J.G.; çev. ed. Görmüş, Uzay; Ergen, H. Arzu; Zeybek, Ümit. (2012). Metabolizma atlası: bir bakışta metabolizma. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevien_US
dc.identifier.isbn9786054499076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/505en_US
dc.description.abstractBir bakışta metabolizma, metabolizmanın sağlık ve hastalık durumlarındaki hallerini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Farklı mekanizmalar anlatılsa da kitap boyunca metabolizmanın bütün olarak ele alınmasına dikkat edilmiştir, böylece de okuyucunun ‘genel tablo’yu bir bütün halinde değerlendirebilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Kitap Hakkında 8 Önsöz - Editörlerin Önsözü 9 1 Metabolik yollara giriş 10 Metabolik. haritalar Çizim 1.1: Metabolik. yolların hücre içinde yerleşimleri 2 ATP biyosentezi I:ATP, metabolizmaya gücünü veren bileşik 12 Yaşayan hücreler biyolojik olarak kullanılabilir formdaki enerjiyi nasıl korurlar Çizim 2.1: AIP biyosentezi AD ve FAD, hidrojen taşıyıcıları ATP / ADP translokaz ATP molekülü yaşam için gerekli enerjiyi sağlayan iki fosfoanhidrit bağına sahiptir 3 ATP biyosentezi ii: mitokondriyel solunum zinciri 14 Proton akışı AIP sentezinin bilançosu P/O OARANI: 'geleneksel' integral ve 'modern' integralolmayan değerler Solunum zinciri inhibitörleri Elektron akımına müdahale edenler (Diyagram 3.1a) Proton akışına müdahale edenler (Diyagram 3.1b) Solunum zincirini etkileyen diğer maddeler 4 Sitozolik HADH'ın oksidasyonu: malat/aspartat ve gliserol fosfat mekiği 16 Sitozolik NADH'ın oksidasyonu 5 Enerji sağlamak üzere glikoz metabolizması 18 Çizim 5.1: glikoz metabolizması İnsülinin glikoz transportundaki önemi 6 Bir glikoz molekülünün metabolizmasıyla 31 molekül ATP açığa çıkar (veya 38 mi demeli?) 20 Çizim 6.1: NADH için 3, FADH, için 2 olan geleneksel P / O değerleri gözönüne alındığında glikoz oksidasyonu sonucu 38 ATP açığa çıkmaktadır. Böceklerde net kazanç 36 AIP molekülüdür Çizim 6.2: 'modern' P / O oranındaki NADH için 2,5 ve FADH, için 1,5 değerleri esas alındığında glikoz oksidasyonundan sonuçta 31 AIP molekülünün açığa çıktığı kabul edilmektedir. 7 Glikozun glikojene metabolizması 22 Glikojen tokluk durumunda depolanmaktadır Çizim 7.1: Glikojen sentezine bakış (glikogenez) Yakıt deposu olarak glikojen Diyagram 7.1: Fonksiyonel bir molekül: Glikojen 8 Glikoz ve glikojenden anaerobik metabolizma ile ATP üretimi 24 Anaerobik glikoliz Çizim 8.1: Glikoz laktata metabolize edilir Anaerobik. metabolizmayla ATP eldesi Fizyolojik. ve klinik bağlantılar Diyagram 8.1: Kori döngüsü - kas / karaciğer Kori döngüsü - kırmızı kan hücreleri / karaciğer 9 2,3-Bisfosfogliserat (2,3-BPG) ve kırmızı kan hücreleri 26 BPG oksijenin hemoglobinden ayrılmasına yardım eder Çizim 9.1: Kırmızı kan hücrelerindeki 2,3-BPG şantı (Rapoport-Luebering Şantı) BPG'nin fizyolojik önemi Tıpta 2,3-BPG'nin önemi Miyoglobin Diyagram 9.1: Oksidatif fosforilasyonda kullanılmak amacıyla oksijenin kırmızı kan hücrelerinden oksijenlenecek hücrelerin mitokondrilerine taşınması 10 Glikozun yağa (triaçilgliserole) metabolizması 28 Çizim 10.1: Glikoz traçilgliserole dönüşürken metabolitlerin aldıkları yol Diyagram 10.1: insülin ve yağ sentezi 11 Glikozun yağ asidi ve triaçilgliserole metabolizması 30 Çizim 11.1: Glikozdan triaçilgliserol sentezi Diyagram 11.1: in vitro ortamda asetil KoA'nın sitratla aktive edilmesi 12 Pentoz fosfat yolu: NADPH ve indirgenmiş glutatyonun yapımı 32 Pentoz fosfat yolu Çizim 12.1: Pentoz fosfat yolu Pentoz fosfat yolunun düzenlenmesi Glutatyon: Aminoasit transportunda ve antioksidan olarak ksenobiyotik metabolizmasında yeri 13 Pirüvatlmalat döngüsü ve NADPH üretimi 34 Pirüvat/malat döngüsü Çizim 13.1: Pirüvatlmalat döngüsü Pentoz fosfat yolunun ve pirüvat/malat döngüsünün yağ asidi sentezi için NADPH hazırlığı 14 Memeliler yağ asitlerinden glikoz sentezleyemez 36 Çizim 14.1: Memelilerde, asetil KoA Krebs döngüsünde okside edilirken iki molekül karbondioksit açığa çıkar 15 Triaçilgliserol metabolizması ile ATP eldesi 38 Yağ asitleri okside edilir ve ATP oluşur Çizim 15.1: Yağ asitlerinin oksidasyonuyla enerji ATP olarak elde edilir 16 Glikojen metabolizması I 40 Glikojenin karaciğerde ve kastaki farklı rolleri Metabolik ihtiyacın glikojen metabolizması üzerine etkileri Glikojen metabolizması: Genel bir bakış Karaciğerde glikojen metabolizması Karaciğer glikojen depo hastalıkları 17 Glikojen metabolizması II 42 iskelet kasında glikojen metabolizması Glikojenoliz kaskadı Glikojen sentezinin inaktivasyonu Kaslardaki glikojen depo hastalıkları (Glikojenozlar) 18 Glikojen metabolizması 1/1: Glikojen yıkımının düzenlenmesi 44 Hormonal kontrol: glikojenolizin düzenlenmesinde adrenalin ve glukagonun rolü Diyagram 18.1: Glikojenolizin düzenlenmesi Glikojenolizin düzenlenmesinde protein kinaz A'nın görevleri Fosforilaz kinaz Glikojen fosforilazın özellikleri Protein fosfataz inhibitör-1 19 Glikojen metabolizması IV: glikojen sentezinin düzenlenmesi 46 Hormonal kontrol: glikojen sentezinin düzenlenmesinde insülinin rolü Protein fosfatazlar Diyagram 19.1: Glikojen sentezinin düzenlenmesi Glikojen sentazın özellikleri Karaciğerde fosforilazın inhibisyonunda glikozun rolü 20 Glikolizin düzenlenmesi: kalp kasıyla örneklendirilerek 48 Çizim 20.1: Glikolizin düzenleyici basamakları 21 Glikoliz ve pentoz fosfat yolu karaciğerde yağ oluşturmak üzere işbirliği yaparlar 50 Karaciğer vücudun biyokimyasal fabrikasıdır Glikoliz, yağ asidi sentezi için gereken öncülleri üretmek üzere pentoz fosfat yoluyla birlikte hareket eder Karaciğer hücrelerine glikoz alımı Pentoz fosfat yolu 22 İskelet kasında glikoliz: spor ve egzersiz biyokimyası 52 Anaerobik ATP üretimi Aerobik ATP üretimi Glikojen tükenmesi atletlerde "hit the wall" durumuna neden olur Sprint koşularında kullanılan yakıt glikojendir Glikoz taşıyıcıları 23 Glikoneogenezin düzenlenmesi 54 Glikoneogenez açlık ve tokluk sırasında kan glikoz konsantrasyonunun sabit kalmasını sağlar Çizim 23.1: Glikoneogenezin düzenlenmesi Glikoneogenezin hormonal düzenlenmesi Düzenleyici enzimler 24 Krebs döngüsünün düzenlenmesi 56 Krebs döngüsü-metabolizmanın merkezi kavşağı Pirüvat dehidrojenaz (PDH) kompleksinin düzenlenmesi Diyagram 24.1: PDH'ın fosforilasyon ve defosforilasyon ile βdüzenlenmesi İzositrat dehidrojenaz (ICDH) Pürin nükleotid döngüsü Glikoz-yağ asiti döngüsü 25 Yağ asiti oksidasyonunun düzenlenmesi: yağ asitlerinin adipoz doku depolarından salınması 58 Adipoz dokuda lipoliz Yağ asitlerinin mobilizasyonu: triaçilgliserol yağ asiti döngüsü 26 Yağ asiti oksidasyonu ve karnitin mekiği 60 Karaciğerde karnitin mekiği ile aktif yağ asitlerinin mitokondriye taşınması malonil KoA tarafından inhibe edilir β-oksidasyon için NAD+ ve FAD koenzimlerinin varlığı Açil KoA dehidrojenazlar ∆² enoil KoA hidratazlar 3-hidroksiaçil KoA dehidrojenazlar 3-oksoaçil KoA tiyolazlar (Ketotiyolazlar) MCAD ve LCHAD eksikliği Glutarik asidüriler 27 Keton cisimleri 62 Metabolizmanın yanlış anlaşılmış 'kötü adamı' Çizim 27.1: Ketogenez Diyagram 27.1: Yağ asitleri adipoz dokudan salınarak karaciğerde ketogeneze gider 28 Keton cisimlerinin kullanımı 64 Keton cisimleri açlık sırasında beyin için önemli yakıt kaynaklarıdır Çizim 28.1: Keton cisimlerinin kullanımı ATP eldesi için D-3-hidroksibütiratın tamamen oksidasyonu 29 Doymamış yağ asitlerinin 13-oksidasyonu 66 Çizim 29.1: Linoleik asidin β-oksidasyonu Ya epimeraz reaksiyonu? Yağ asidi isimlendirmesi 30 Peroksizomal β-oksidasyon 68 β-oksidasyon sadece mitokondride gerçekleşmez Çizim 31: Çok uzun yağ asitlerinin peroksizomal β-oksidasyonu ile kısaltılması Doymamış yağ asitlerinin peroksizomal β-oksidasyonu ve 'üç fonksiyonlu enzim' Adrenolökodistrofi ve Lorenzo'nun yağı 31 Yağ asitlerinin uzaması ve desatürasyonu 70 Endoplazmik retikulumda yağ asidi zincirlerinin uzatılması Yağ asitlerinin desatürasyonu Diyagram 31.1: Palmitoleoil KoA oluşturmak üzere palmitoil KoA'nın desatürasyonu Kısa zincirli yağ asitlerinin uzaması mitokondride gerçekleşir Esansiyel yağ asitleri ∆4 desatüraz var mıdır? 32 Kolesterol, sofra asitleri, vitamin D ve steroid hormonlar 7 Kolesterol: dost mu düşman mı? Kolesterol biyosentezi Smith-Lemli-Opitz (SLO) sendromu Safra asitleri (Tuzları) Steroid hormonlar 33 Ore üretimi için ornitin döngüsü: "Ore döngüsü" 74 Üre sentezinde kullanılan azotun kaynağı Çizim 33.1: Amonyum iyonu halinde ya da glutamat halinde bulunan azot üre sentezinde kullanılır Üre döngüsünün düzenlenmesi Üre döngüsü bozuklukları OTC eksikliği ve gen tedavisi Kreatin ve kreatinin Pürin nükleotid döngüsü 34 Metabolik yönlendirmeler: enzimler, metabolik ara ürünleri farklı yollara yönlendirecek şekilde organize edilmişlerdir 76 Metabolik ara ürünler enzimden enzime aktarılırlar 'Metabolik yönlendirme'yi destekleyen deneysel kanıtlar Üre döngüsünde metabolik yönlendirme 35 Esansiyel olmayan aminoasitlerin biyosentezi 78 Tirozin Serin, glisin ve sistein Aspartat ve asparajin Glutamat, glutamin, prolin ve arjinin 36 Aminoasit katabolizması I 80 Diyet proteinleri tokluk durumunda enerji kaynağı olarak kull. Uzamış açlık veya uzun süren egzersiz durumlarında kas proteinlerinin metabolizması Dallı zincirli aminoasitlerin katabolizması (BCAA'lar) Çizim 36.1: Kaslarda alanin ve glutamin oluşumu Enerji kaynağı olarak ketojenik lösin ve izolösin aminoasitleri 38 Uzamış açlıkta ve açlık sonrası beslenme döneminde aminoasitlerin glikoza metabolize edilmesi 84 Karaciğerde beslenmenin erken dönemlerinde glikoneogenik durumdan glikolitik duruma geçiş yavaş ilerleyen bir süre Uzamış açlık Tokluğun erken dönemi 39 Proteinlerin yağa dönüşmesi 86 Çizim 39.1 : Aminoasitlerin triaçilgliserole metabolize edilmesi NDAPH kaynakları Yağ asitlerinin triaçilgliserollere esterleşmesi 40 Aminoasit metabolizması bozuklukları 88 Fenilketonuri Albinizm Alkaptonuri Tip 1 tirozinemi Non-ketotik hiperglisinemi ,tidinemi Akçaağaç şurubu idrar hastalığı Metilmalonik asidüri β-hidroksi-β-metil glutarik asidüri 41 Fenilalanin ve tirozin metabolizması 90 Yenidoğanda fenilalanin metabolizma bozuklukları Parkinson hastalığı Feokromasitoma Nöroblastom Dopamin ve mental hastalıklar 42 Triptofan metabolizması: NAD', serotonin ve melatonin biyosentezi 92 Hartnup hastalığı, niasin eksikliği ve pellegra Kinürenin yolağı Serotonin (5-hidroksitriptamin) ve melatonin oluşumunda indolamin yolağı Serotonin metabolizması Melatonin metabolizması 43 Aminoasit metabolizması: folat metabolizması ve Tek karbon havuzu I: pürin biyosentezi 94 'Tek karbon havuzu' Aminoasitler ve 'tek karbon havuzu' Aminoasit metabolizması ve pürin sentezi Purinlerin biyosentezi Vitamin B12, ve 'metil-folat tuzağı' 44 Aminoasit metabolizması: folat metabolizması ve tek karbon havuzu II: pirimidin biyosentezi 96 Aminoasit metabolizması ve pirimidin biyosentezi UMP'nin DTP ve CTP'ye dönüşümü Deoksisitidin trifosfat (dCTP) ve deoksitimidin trifosfat (dTTP) oluşumu Kanser kemoterapisi Purin ve pirimidinlerin yeniden kullanımı için 'kurtarma (salvaj) yolları' Lesch - Nyhan sendromu Antiviral ilaç AZT (azidotimidin) 45 Porifirin metabolizması, hem ve safra pigmentleri 98 Hem biyosentezi Porfinin metabolizması ve fotodinamik terapi (PDT) ile kanseri tedavisi Hemin bilirubine yıkımı Yenidoğan sarılığının Sn (tin) - mezoporfirin ile tedavisi 46 Etanol metabolizması 100 Etanol üç enzim sistemiyle metabolize edilir Asetaldehit metabolizması Etanolün biyokimyasal etkileri 47 Sorbitol, galaktitol, glukuronat ve ksilitol 102 Çizim 47.1: Sorbitol ekzojen olarak diyet dostudur, fakat endojen olarak bir düşmandır Çizim 47.2: Galaktoz ve galaktitol metabolizması Çizim 47.3: Glukuronat ve ksilitol metabolizması 48 Fruktoz metabolizması 104 Fruktozun kas hücrelerine girmek için insüline ihtiyacı yoktur Karaciğerde fruktoz metabolizması Kaslarda fruktoz metabolizması Damar içi fruktozun tehlikeleri Metabolizma kusurları Fruktoz, glikokinazın hepatosit çekirdeğinden sitozole geçmesini sağlayarak glikoz kullanımını arttırır 49 Açlık döneminde karaciğerde metabolik yollar ve Reye sendromu 106 Çift taraflı metabolik bağımlılık Reye sendromu Reye-benzeri sendrom 50 Diyabet I: glikozun hücrelere insüline bağımlı olarak alınması ve glikojen sentezi - sinyol iletisi 108 GLUT-4'ün plazma membranına insülin uyarımlı translokasyonu: CAP / CbI hipotezi İnsülin-uyarımlı glikojen sentezi ve GLUT-4 translokasyonu: PDK/PKB hipotezi 51 Diyabet II: Tip 1 diyabette metabolik değişiklikler 110 Diyabette hiperglisemi ve ketoasidoz Diyabette triaçilgliserol metabolizması Diyabette protein ve aminoasit metabolizması Diyabette glikojen ve glikoz metabolizması 52 Diyabet III: Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, MODYve pankreatik β-hücre metabolizması 112 Tip 1 diyabet Tip 2 diyabet MODY (Maturity-onset diabetes of the young, gençlerin erişkinlikle ilişkili diyabeti) Tip 2 Diyabetin biyokimyasal etiyolojisi B-hücre metabolizması Diyabette anormal B-hücre metabolizmasına yol açabilen aday genler 53 Diyabet IV: Tip 2 diyabet ve kasta insülin direnci 114 İnsülin gerekli derecede iş görmez iskelet kasında insülin direnci 54 Diyabet V: Tip 2 diyabet ve yağ dokuda insülin direnci 116 Bozulmuş kapiller lipoprotein lipaz (LPL) aktivitesi hiperlipidemiye yol açar Bir sinyal bozukluğu adipozitte uygunsuz lipolize yol açabilir Bir sinyal hatası glikoz taşıyıcılarının translokasyonunda bozukluğa neden olabilir Heksozamin biyosentez yolu 55 Diyabet VI: Tip 2 diyabet ve karaciğerde insülin direnci 118 İnsülin sinyali Hiperlipidemi Karaciğer kaynaklı glikoz çıkışında artış Tip 2 diyabetin patogenez hipotezi İndeks 121
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul tıp kitabevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.titleMetabolizma atlası. Bir bakışta metabolizmaen_US
dc.typebooken_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record