Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHorasan, Emel
dc.date.accessioned2014-11-28T07:34:15Z
dc.date.available2014-11-28T07:34:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHorasan, Emel. (2014).Nöroloji hastasında sıvı, elektrolit ve beslenme durumunun değerlendirilmesi ve bakımı. In Nörolojik bilimler hemşireliği. Kanıta dayalı uygulamalar. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevi. pp. 250-267en_US
dc.identifier.isbn9789754209631
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/575en_US
dc.description.abstractVücuttaki suyun düzenlenmesi büyük ölçüde beyine, özelliklede hipotalamusa ve hipofiz bezine bağlıdır. Bu yüzden akut nörolojik bozuklukları olan hastalarda sıvı ve elektrolitlerdeki (özellikle sodyum) dengesizliklerin sık görülmesi şaşırtıcı değildir. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri sinir sistemi fonksiyonunu olumsuz etkileyebildiğinden, vücut ve beyin üzerindeki potansiyel yan etkileri en aza indirmek için bu tür dengesizliklerin erken teşhis edilmesi çok önemlidir.en_US
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Yazarlar xi Önsöz xv Teşekkür xvi Bölüm I: Santral Sinir Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi 1 1. SSS Hücreleri ve Aralarındaki İletişim 3 Colm Treacy Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş Giriş 3 Nöronun bileşenleri ve fonksiyonları 3 Nöroglia 8 Nöronlarla iletişim 8 Nörotransmisyon 13 Özet 17 Kaynaklar 17 2. SSS'nin Yapısal ve Biyokimyasal Savunmaları 18 Ehsan Khan Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş Giriş 18 Kemikli sandık 18 Meninksler ve beyin omurilik sıvısı (BOS) 25 SSS'ne kan akışı 28 Kan-beyin bariyeri (KBB) 31 Özet 32 Kaynaklar 32 3. Beynin Anatomisi ve Fizyolojisi 34 Chris Eberhardie. Sue Woodward ve Ann-Marie Mestecky Giriş 34 Anatomik yapıların tarifi 34 Beynin fetal gelişimi 34 Beynin kaba anatomisi 34 Serebrum 34 Frontallob 37 Parietallob 40 Temporallob 41 Oksipitallob 42 Limbik sistem 42 Amigdala 43 Hipokampus ve hafıza 43 Mamiller cisimler 43 Septum pellusidum 43 Singulat girus, insula ve parahipokampal girus 43 Bazal ganglionlar ve talamus 45 Hipotalamus 47 Beyin sapı 51 Retiküler formasyon ve retiküler aktive edici sistem 52 Özet 53 Kaynaklar 53 4. Spinal Kord 54 Maureen Coggrave Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş Giriş 54 Anatomi 54 Fizyoloji 59 Özet 66 Okunması önerilenler 66 5. Otonomik Sinir Sistemi 67 Chris Brunker Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş Giriş 67 Anatomi 67 Nörotransmitterler ve reseptörler 74 Duyusal komponent 76 Enterik sinir sistemi 76 Visseral ağrı 77 Otonomik sinir sisteminin fonksiyonu 77 Hipotalamus 77 Otonomik sinir sistemi, his ve bilinçli beyin 77 Özet 78 Okunması önerilenler 78 6. İntrakraniyal Fizyoloji 79 Ann-Marie Mestecky Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş Giriş 79 İntrakraniyal basınç 79 Serebral kan akımı (SKA) 80 Oksijen ve glukoz ihtiyaçları 82 Özet 83 Kaynaklar 83 Bölüm II: Nörolojik Hastaların Spesifik Problemlerinin Değerlendirilmesi,Tanılanması ve Yönetimi 85 7. İntrakraniyal Basınç Artışı Olan Hastanın Bakımı ve Değerlendirilmesi 87 Ann-Marie Mestecky Çeviri: Yard. Doç. Dr. Ezgi Karadağ Giriş 87 İntrakraniyal basınç artışı nedenleri 87 Belirti ve bulgular 88 Tanı amaçlı incelemeler 91 Değerlendirme 91 Kafa içi basınç artışının tedavisi 96 Kafa içi basınç artışı veya artma kuşkusu olan hastalarda hemşirelik bakımı ve genel önlemler 98 Kafa içi basıncı azaltmak için birincil önlemler 100 Özet 104 Kaynaklar 104 8. Bilinç Durumunun Tanılanması, Yorumlanması ve Bakımı 107 Neal Cook ve Sue Woodward Çeviri: Prof Dr. Ayfer Karadakovan Giriş 107 Bilinçlilik 107 Uyku 107 Bilincin tanılanması 107 GKS puanlarının yorumlanması 112 Bilinç durumu değişiklikleri 112 Beyin sapı ölümü 114 Bilinç değişikliği olan hastanın hemşirelik bakımı 115 Beyin sapı ölümü olan hastanın hemşirelik bakımı 118 Özet 119 Kaynaklar 119 9. Bilişsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı 123 Thom Aird Çeviri: Yard. Doç. Dr. Zeliha Tülek Giriş 123 Bilişsel işlevin nörofizyolojisi 123 Patofizyoloji ve bilişsel işlev bozukluğu 124 Deliryumun etiyolojisi ve ortaya çıkış şekli 129 Bilişsel bozukluğu olan hastanın değerlendirilmesi 130 Değerlendirme sonucu elde edilen bulguların yorumlanması 134 Deliryumda hemşirelik bakımı 136 Multidisipliner ekip çalışması 137 Deliryum sonrası danışmanlık 138 Özet 138 Kaynaklar 138 10. Zorlu Davranışların Değerlendirilmesi ve Bakımı 141 Mary Braine Çeviri: Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü Giriş 141 Patofizyoloji 142 Epidemiyoloji 142 Değerlendirme 143 Yönetim 145 Çevresel ve davranışsal yönetim stratejileri 145 Personel etkileşim ve davranışları 146 Farmakolojik yönetim 147 Fiziksel kısıtlama 149 Özet 151 Kaynaklar 152 11. Algı, Motor ve Duyu Fonksiyon Bozukluklarının Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı 155 Iain Bowie ve Sue Woodward Çeviri: Prof Dr. Nalan Akbayrak ve Doç. Dr. Nuran Tosun Giriş 155 Duyu 155 Duyu değerlendirmesi 156 Duyu bozuklukları 158 Hareketin fizyolojisi 160 Hareketin değerlendirilmesi 161 Anormal hareketler ve hareket bozuklukları 165 Spastisite, rijidite ve kontraktür 167 Motor bozukluğu olan hastanın hemşirelik bakımı 169 Spastisitede spesifik hemşirelik bakımı 170 Flasiditede spesifik hemşirelik bakımı 173 Özet 173 Kaynaklar 174 12. Konuşma ve Yutma Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı 176 Jane Dundas ve Kathryn Chappell Çeviri: Doç. Dr. Sakine Memiş Giriş 176 Konuşma bozukluğuna genel bakış 176 İletişimin değerlendirilmesi ve yorumu 178 İletişimin değerlendirilmesi 179 İletişim bozukluklarında hemşirelik bakımı 180 İletişim bozukluğunun tıbbi yönetimi 182 Disfajiye genel bakış 182 Nörojenik disfajinin etiyolojisi 183 Disfajinin değerlendirilmesi 184 Disfajide hemşirelik bakımı 188 Özet 191 Kaynaklar 192 13. Kraniyal Sinir Fonksiyonlarının Tanılanması, Yorumlanması ve Bakımı 194 lain Bowie ve Sue Woodward Çeviri: Dr. Aylin Aktaş Giriş 194 Kraniyal sinirlerin fonksiyonları 194 Kraniyal sinirlerin muayenesi ve bulguların yorumlanması 197 Kraniyal sinir hastalıkları 202 Sık rastlanılan kraniyal sinir hastalıklarının tıbbi ve hemşirelik bakımı 206 Özet 206 Kaynaklar 207 14. Nöroloji Hastasında Kardiyovasküler Durum Değişiminin Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı 209 Chris Brunker Çeviri: Yard. Doç. Dr. Mahmure Aygün Giriş 209 Hemodinamikler 209 Hemodinamik durumun otonom kontrolü 210 Hemodinamik durumun değerlendirilmesi 210 Vücut ısısı 212 Sinir sistemi hastalıklarının hemodinamik durum üzerine etkileri 213 Beyin sapı ölümü 217 Periferik sinir hastalığının otonom fonksiyonlar üzerine etkileri 218 Vücut sıcaklığı anormallikleri ve sinir sistemi hastalığı 218 Özet 220 Kaynaklar 220 15. Nörolojik Hastada Bozulmuş Solunum Fonksiyonunun Tanılanması, Yorumlanması ve Bakımı 225 Anne Mcleod ve Ann-Marie Mestecky Çeviri: Prof Dr. Mukadder Mollaoğlu Giriş 225 Fizyoloji 225 Solunum fonksiyonunun değerlendirilmesi 232 Solunum fonksiyonunun gözlemlenmesi ve araştırılması 234 Asit baz dengesi 235 Asit baz dengesi bozuklukları 236 Hemşirelik bakımı 237 Solunum desteği 240 Noninvaziv solunum desteği 242 Aspirasyon işlemi 246 Yardımlı öksürme 248 Özet 248 Kaynaklar 248 16. Nöroloji Hastasında Sıvı, Elektrolit ve Beslenme Durumunun Değerlendirmesi ve Bakımı 250 Neal Cook Çeviri: Msc. Emel Horasan Giriş 250 Sıvı elektrolit dengesinin fizyolojisi 250 Nöroloji hastasında sıvı değerlendirmesi 253 Sıvı yönetimi 256 Nöroloji hastasında yaygın hiponatremi nedenlerinin yönetilmesi 257 Nöroloji hastasında yaygın hipernatremi nedenlerinin yönetimi 259 Nöroloji hastasında beslenme 260 Biyokimyasal ve fiziksel değerlendirme 260 Beslenme desteği mekanizmaları 261 Özet 266 Kaynaklar 266 17. Ağrı Tanılaması ve Yönetimi 268 Sue Woodward Çeviri: Yard. Doç. Dr. Semiha Akın Giriş 268 Ağrının tanımı 268 Ağrının fizyolojisi 268 Somatik ve visseral ağrılar 268 Nöropatik ağrı 271 Ağrı tanılaması 271 Baş ağrısı 274 Ağrıda tıbbi tedavi ve hemşirelik yaklaşımı 276 Baş ağrısı yönetimi 276 Nöropatik, somatik ve visseral ağrıların yönetimi 278 Özet 279 Kaynaklar 279 18. Mesane ve Barsak Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Yönetimi 283 Mandy Wells, Deborah Yarde ve Sue Woodward Çeviri: Yard. Doç. Dr. Zeliha Tülek Giriş 283 Miksiyon (işerne) fizyolojisi 283 Üriner semptomlar ve inkontinans 284 Nörolojik sorunlar ve mesane işlev bozukluğu 285 Mesane işlevinin değerlendirilmesi 285 Üriner inkontinansta medikal yönetim ve hemşirelik yönetimi 288 Defekasyon fizyolojisi 292 Nörolojik sorunlar ve barsak bozuklukları 292 Barsak işlevinin değerlendirilmesi 293 Barsak yönetim programları 294 Özet 296 Kaynaklar 296 Bölüm III: Nörolojik İnceleme Yöntemleri ve Nöroşirurjik Prosedürler 301 19. Nörolojik İnceleme Yöntemleri 303 Jane Connor ve Kirsty Andrews Çeviri: Uzm. Dr. Demet Funda Baş ve Prof Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu Giriş 303 Yapısal nörogörüntüleme: Kraniyal yapılar 303 Yapısal nörogörüntüleme: Spinal yapılar 306 Fonksiyonel nörogörüntüleme 307 Nörofizyoloji 308 Biyopsi 309 Lomber ponksiyon (LP) 310 Özet 311 Kaynaklar 311 20. Genel Nöroşirürji Uygulamaları 312 Anne Preece Çeviri: Doç. Dr. R. Alper Kaya Giriş 312 Ameliyat öncesi hemşirelik bakımı 312 Ameliyat öncesi hazırlık 312 Cerahi işlemlere genel bir bakış 314 Tüm nöroşirürji hastaları için ameliyat sonrası hemşirelik bakımı 320 Spesifik nöroşirürjik ameliyatlar sonrası hemşirelik bakımı 324 Özet 325 Kaynaklar 325 Bölüm IV: İntrakranial Hastalıklarda Yönetim 329 21. İntrakraniyal Tümörlü Hastalarda Bakım 331 Emma Townsley Çeviri: Yard. Doç. Dr. Hatice Kaya Giriş 331 Epidemiyoloji 331 Fizyopatoloji 331 Etiyoloji 332 Tümör türleri ve sınıflaması 332 Sık görülen tümör türleri: Glioma, menenjioma ve metastazlar 333 Klinik belirti ve bulgular 334 Tanılama 335 Tedavi 335 Tümör tiplerine göre spesifik tedavi yöntemleri 339 Tümörlerin daha az görülen türleri 341 Hipofiz tümörleri 341 Fonksiyonel hipofiz tümörleri 342 Non-fonksiyone hipofiz tümörleri 343 Nadir görülen hipofiz tümörleri 344 Vestibuler schwannoma-akustik nörinom 344 1 -2 milyondan düşük olan tümörler 345 Beyin tümôrü olan bireylerde rehberlik 345 Hemşirelik bakımı ve yönetimi 345 Radyoterapi sırasında bireyin bakımı 349 Kemoterapi uygulanan bireyin bakımı 352 Steroid tedavisi uygulanan bireyin bakımı 352 Özet 354 Kaynaklar 354 22. Geçici İskemik Atak ve İnme Geçiren Hastalarda Bakım 357 Jane Dundas, Beverley Bennett ve Julia Slark Özet Çeviri: Prof Dr. Zehra Durna ve Yard. Doç. Dr. Semiha Akın Giriş 357 Tanımlar 357 Epidemiyoloji 357 Etiyoloji 358 Risk faktörleri 359 Patofizyoloji 360 İnmenin klinik belirti ve bulguları 361 Tanı 361 Geçiçi iskemik atak ve inme tedavisi 364 İnme ve geçici iskemik atakta cerrahi tedavi 365 Kanıta dayalı hemşirelik bakımı 365 İnme rehabilitasyonu 367 Özet 374 Kaynaklar 375 23. İntrakraniyal Anevrizma ve Vasküler Malformasyonlu Hastalarda Bakım 379 Ann-Marie Mestecky Çeviri: Yard. Doç. Dr. Hatice Kaya Giriş 379 Anevrizmalar 379 Anevrizmaların insidansı 379 Anevrizmaların etiyolojisi 379 Spontan subaraknoid kanamaların diğer nedenleri 380 Anevrizmal SAK'ın belirti ve bulguları 381 Tanılama 381 Anevrizma ile ilişkili sak olan bireyin hemşirelik bakımı ve tedavisi 382 SAK ile ilişkili ekstrakraniyal komplikasyonlar 386 Anevrizmanın tedavisi 387 Koilleme sonrası komplikasyonları izlemek/tedavi etmek için özel hemşirelik yönetimi 388 Nadir görülen tümörler: insidansı yılda Prognostik faktörler 389 Sonuçlar 389 Arteriyovenöz malfarmasyonlar 390 İnsidans 390 Etiyoloji 390 Belirti ve bulgular 390 Tedavi 391 Hemşirelik bakımı 392 Sonuçlar 392 Diğer vasküler malformasyonlar 392 Özet 393 Kaynaklar 394 24. Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonlu Hastalarda Bakım 396 Ava Easton, Stephen Pewter, Huw Williams, Leann Johnson, Ed Wilkins ve Ann-Marie Mestecky Çeviri: Prof Dr. Gülay Görak Akut bakteriyel menenjit 396 Etiyoloji ve epidemiyoloji 396 Patofizyoloji 397 Klinik belirti ve bulgular 397 Tanı 398 Medikal yönetim ve tedavi 398 Hemşirelik bakımı 398 Bulaşma 400 Prognoz 400 Menenjit sonrası fiziksel, bilişsel ve psikososyal bozukluklar 400 Destek 400 Subakut menenjit 400 Ensefalit 401 Epidemiyoloji ve etiyoloji 401 Patofizyoloji 402 Klinik belirti ve bulgular 402 Tanı 402 Medikal tedavi 402 Hemşirelik bakımı 403 Prognoz 403 Ensefalit sonrası görülen fiziksel, bilişsel ve psikososyal bozukluklar 403 Daha fazla danışmanlık 406 Serebral abse 406 Etiyoloji ve epidemiyoloji 406 Klinik belirti ve bulgular 406 Patofizyoloji 406 Tanı ve tıbbi tedavi 406 Hemşirelik bakımı 406 Prognoz 406 Human immün yetmezlik virusu (HIV) nörolojik komplikasyonları 406 HIV epidemiyolojisi 406 Patofizyoloji 407 Klinik belirti ve bulgular 407 Tanı ve incelemeler 408 Tıbbi tedavi ve ilaçlar 409 Hemşirelik bakımı 411 Özet 411 Kaynaklar 411 25. Hidrosefali Hastalarında Bakım 414 Stuart Hibbins Çeviri: Yard. Doç. Dr. Zeynep Tosun Giriş 414 Epidemiyoloji 414 Etiyoloji ve patofizyoloji 414 Klinik belirti ve bulgular 417 İncelemeler 417 Tedavi 418 Medikal yönetim 419 Hemşirelik bakımı 421 Özet 425 Kaynaklar 425 Sağlık profesyonelleri ve toplum için daha fazla bilgilenme için 426 Bölüm V: Uzun Süreli Nörolojik Hastalıkların Bakım ve Yönetimi 427 26. Sık Görülen Hareket Bozukluklarında Bakım 429 Liz Scott, Pauline McDonald ve Rachel Taylor Çeviri: Doç. Dr. Sakine Memiş Parkinson hastalığı 429 Giriş 429 Epidemiyoloji 429 Etiyoloji 429 Patofizyoloji 430 Klinik belirti ve bulgular 430 Tanı 431 Tıbbi tedavi 431 Hemşirelik bakımı 433 Parkinson-plus hastalıkları 440 Distoni 442 Epidemiyoloji 442 Etiyoloji 442 Fizyopatoloji 443 Belirti ve bulgular 443 Tanı 443 Tıbbi tedavi 443 Hemşirelik bakımı 444 Huntington hastalığı 447 Epidemiyoloji 447 Etiyoloji 447 Fizyopatoloji 447 Belirti ve bulgular 447 Klinik varyantlar 448 Tanı 449 Tıbbi tedavi 449 Hemşirelik bakımı 450 Özet 452 Daha fazla bilgi için 453 Kaynaklar 453 27. Motor Nöron Hastalıklarında Bakım 457 Mary O'Brien Çeviri: Yard. Doç. Dr. Naile Alankaya Giriş 457 Epidemiyoloji 457 Etiyoloji 457 Patofizyoloji 458 Klinik belirtiler ve semptomlar 458 Tanı 459 Tıbbi Yönetim 459 Kanıta dayalı hemşirelik bakımı yönetimi 460 Psikososyal bakım 465 Palyatif ve yaşam sonu bakımı 467 Deneysel tedaviler / klinik çalışmalar 468 Özet 468 Yararlı bağlantılar 469 Kaynaklar 470 28. Multipi Sklerozlu Hastalarda Bakım 472 Vicki Matthews ve Nikki Embrey Çeviri: Yard. Doç. Dr. Zeliha Tülek Giriş 472 Epidemiyoloji 472 Etiyoloji 472 Patofizyoloji 473 MS sınıflaması /tipleri 473 Klinik belirti ve bulgular 475 Tanı 475 MS evreleri 476 Tıbbi yönetim 477 Tanı aşamasında hemşirelik yönetimi 478 Ataklarda ve akut epizot döneminde hemşirelik yönetimi 479 Progresif dönemde hemşirelik yönetimi 480 İlerlemiş MS'li hastalarda hemşirelik yönetimi 483 MS hemşiresinin rolü 484 Özet 484 Kaynaklar 484 29.Demanslı Hastalarda Bakım 488 Katy Judd, Karen Harrison ve Ian Weatherhead Çeviri: Doç. Dr. Özlem Küçükgüçlü Giriş 488 Epidemiyoloji 488 Etiyoloji 488 Patofizyoloji 489 Klinik belirti ve bulgular 489 Tanı 490 Tıbbi yönetim 491 Hemşirelik bakımı yönetimi 491 Özet 498 Daha fazla bilgi için 498 Kaynaklar 499 30. Epilepsili Hastalarda Bakım 501 Anthony Linklater Çeviri: Prof Dr. Mukadder Mollaoğlu Giriş 501 İnsidans 501 Etiyoloji 501 Patofizyoloji 501 Nöbetlerin sınıflandırılması 501 Epilepsi nöbetlerinin sınıflandırılması 503 Tanı 504 Tıbbi tedavi 505 Epilepik nöbetler ve hemşirelik yönetimi 507 Evde nöbet yönetimi 509 Bilgilendirme 509 Nöbet oluşumunu azaltmak 511 Özet 513 Kaynaklar 513 31. Miyastenia Gravisli Hastalarda Bakım 516 Saiju Jacob Çeviri: Yard. Doç. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan Giriş 516 Epidemiyoloji 516 Etiyoloji 516 Patofizyoloji 516 Diğer miyastenik sendromlar 516 Miyastenia gravisin klinik özellikleri 517 Tanı 518 Tıbbi Yönetim 518 Miyastenik kriz 520 Kolinerjik kriz 521 Hemşirelik bakımı yönetimi 521 Psikososyal konular 524 Prognoz 526 Yeni tedaviler ve klinik girişimler 526 Özet 526 Kaynaklar 526 Bölüm VI: Kafa ve Spinal Travma Sonrası Hasta Bakımı ve Yönetimi 529 32.Travmatik Beyin Yaralanmalı Hastaların Yönetimi 531 Siobhan McLernon Çeviri: Doç. Dr. Sevim Çelik Giriş 531 Epidemiyoloji 531 Etiyoloji 531 Sınıflandırma 532 Primer ve sekonder yaralanmaya genel bakış 532 Patofizyoloji 536 Tanı 538 Değerlendirme ve yönetim 538 Nörorehabilitasyon: Akut dönem 546 Nörorehabilitasyon: Devam eden fiziksel sorunlar 549 Prognoz 550 Gelecek 550 Özet 551 Kaynaklar 551 33. Spinal Yaralanmalı Hastaların Yönetimi 556 Paul Harrison ve David Ash Çeviri: Doç. Dr. Sevim Çelik Giriş 556 Epidemiyoloji 556 Etiyoloji 556 Yaralanmanın mekanizması 557 Patofizyoloji 557 Öncelikli tıbbi girişimler 559 Akut SKY'li hastanın hemşirelik yönetimi 568 Spinal kord yaralanması rehabilitasyon programlarında hemşirenin rolü ve sorumlulukları 572 Gelecek araştırmalar 578 Özet 579 Yararlı web siteleri 579 Kaynaklar 580 Bölüm VII: Nöropati ve Spinal Kord Hastalıklarında Yönetim 583 34. Vertebral Kolon ve Spinal Kord Hastalıklarının Tedavisi 585 Cath Waterhouse ve Glynis Pellatt Çeviri: Uzm. Dr. Fahrettin Ege, Prof Dr. Şerefnur Öztürk Giriş 585 Etiyoloji ve patofizyoloji 585 Belirti ve bulgular 588 Tanı 590 İncelemeler 590 Medikal tedavi 591 Hemşirelik bakımı 596 Spinal cerrahiyi izleyen komplikasyonlar 597 Post-operatif hemşirelik bakımı 598 Genel hemşirelik önlemleri 599 Rehabilitasyon 602 Maligri spinal kord kompresyonu (MSKK) olan bakım hastalarındaki özel hususlar 603 Özet 603 Kaynaklar 604 35. Guillain-Barre Sendromlu ve Diğer Periferik Nöropatili Hastalarda Tedavi 607 Sue Woodward Çeviri: Yard. Doç. Dr. Hakan Ekmekci, Prof Dr. Şerefnur Öztürk Giriş 607 Epidemiyoloji 607 Etiyoloji 607 Patofizyoloji 608 Guillain-Barre sendromunun alt tipleri 609 Bulgular ve belirtiler 609 Tanı 610 Tıbbi tedavi 611 Hemşirelik tedavisi 611 Akut fazda hemşirelik tedavisi 612 Rehabilitasyon 615 Özet 615 Kaynaklar 616 Bölüm VIII: Nörobilim Hemşireliğinde Temel Konular 619 36. Etik ve Yasal Konular 621 Stephen Leyshon ve Alison Hobden Çeviri: Yard. Doç. Dr. Başak Mendi Giriş 621 Etik 621 Hukuk 622 Hemşirelikte hukuk ve etik 623 Onam ve mental kapasite 624 İnsan hakları 626 Kaynak tahsisi 628 Risk yönetimi 628 Yaşam sonu bakımı 630 Özet 632 Kaynaklar 633 37. Nörolojik Bilimler Hemşireliği Tarihi ve Gelişimi 635 Thom Aird Çeviri: Prof Dr. Zehra Durna Gelişen bir uzmanlık alanı 635 Uzmanlık alanının doğuşu 636 Epilepsi 638 Eğitim gereksinimi 638 Sürekli gelişen uzmanlık alanı 640 Özet 640 Kaynaklar 640 İndeks 643en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNobel tıp kitabevlerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectNörolojik bilimleren_US
dc.titleNöroloji hastasında sıvı, elektrolit ve beslenme durumunun değerlendirilmesi ve bakımıen_US
dc.title.alternativeNörolojik Bilimler Hemşireliği.en_US
dc.typebookParten_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.contributor.authorIDTR60190en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record