Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Süleyman
dc.contributor.authorSezen, Adem
dc.contributor.authorErgül, Ceren
dc.date.accessioned2015-11-23T11:47:15Z
dc.date.available2015-11-23T11:47:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationYilmaz S, Sezen A, Ergul C. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun sağlık sektörüne etkileri. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66. doi: 10.5455/sad.131438159091en_US
dc.identifier.issn2148-7472
dc.identifier.uriwww.saglikakademisyenleriderghisi.comen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/835en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.en_US
dc.description.abstract30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Sektörüne de İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ve uygulamaları fiilen girmiştir. Özel sektör 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu sürece dahil olmuşken, kamu sektörü ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sürece dahil olacaktır. Sağlık sektörü bu zamana kadar Sağlık Mevzuatı ve SGK mevzuatına uyum konusunda zorluklar yaşarken, artık daha da zor bir İSG mevzuatı ile karşı karşıya kalmıştır. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ile tesis güvenliği, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği kapsamında birçok standart sağlık sektöründe uygulanmıştır. Ancak bu uygulamalar kuruma maddi bir yükümlülük getirmezken, yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile daha ağır ve büyük para cezaları gelmiştir. Sağlık sektörünün bu konuda yaşadığı en büyük sorun ise teknik bilgi sorunudur. Ayrıca sağlık kuruluşlarının “ Çok Tehlikeli” sınıfta yer alması da ayrı bir uygulama zorluğu ortaya çıkarmıştır. Bu kanunun getirdiği zorunluluklardan birisi de Risk Değerlendirmedir. Risk değerlendirmesi ile ilgili bir standart bulunmazken, 9 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile birçok konuya açıklık getirilmiştir. Bu yönetmelik ile risk değerlendirmelerini yapacak kişiler belirlenirken, risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yeni standartlar getirilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmelerinin güncelleme süreleri belirlenerek, kurumlardaki risk değerlendirmelerin sürekli güncel tutulması ve iş fiilen gerçekleşir iken sürekli yenilenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn accordance with the law no. 6331 about Occupational Health and Safety published in June 30th, 2012, a new era has started. With this law, Occupational Health and Safety got into the Health Sector. While the Private Sector got involved in this process since January 1st, 2013, public sector will be involved as well starting from July 1st, 2014. Health sector was having real trouble when accomodating with the Health Legislation and SSI Legislation. But now it is faced with an even worse legislation called OHS. With Ministry of Health’s Quality Standards, many standards such as facility safety, patient safety and employee safety were implemented. But these implementations were not financially obligated to the corporation. But with OHS Legislation there are worse and larger cash fines. The greatest problem that health sector is going through is the KNOW-HOW issue. Because the health instutions are in the “very dangerous” classment there is an other implementation difficulty. One of the requirements that this law asks is the Risk Assessment. There is no standart for the risk assessment but with the Occupational Health and Safety Risk Assessment Legislation published in December 9th, 2012, many subjects were clarified. With this legislation, the people who will do the assessment were identified and new standarts were put about the documentation on risk assessment. Also, updating times were specified of the risk assessments to be able to keep up the updates for the risk assessments in the institutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDünya Bilimsel Araş. Yay. Proj. Kong. Org. San. Tic. Ltd.en_US
dc.relation.isversionof10.5455/sad.131438159091en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectiş sağlığı ve güvenliğien_US
dc.subjectrisk değerlendirmeen_US
dc.subjectkaliteen_US
dc.subjectoccupational health and safetyen_US
dc.subjectrisk managementen_US
dc.subjectqualityen_US
dc.title6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun sağlık sektörüne etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSağlık Akademisyenleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.issue2
dc.identifier.volume2
dc.identifier.startpage60
dc.identifier.endpage66
dc.contributor.authorIDTR37016en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record